LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Projekt: Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy (KOD5000)

– Čo získate:

 • vaši pedagógovia budú svojím osobnostným napredovaním súčasne napĺňať aj víziu vašej školy
 • maximalizujete príspevok každého pedagóga k spoločnému ideálu školy
 • zabezpečíte rozvoj jedinečného potenciálu pedagógov spôsobom, ktorý ich najviac zainteresováva a je im vlastný

− Komu je program určený:

Program je koncipovaný pre skupinu pedagógov z jednej školy.

− Čo sa naučíte:

Projekt sleduje tri hlavné ciele:

 • formovať osobnosť učiteľa – prehlbovať sebapoznanie učiteľa (otázka „kto som“) a systematickú prácu na osobnom raste („kým sa chcem stávať“)
 • podporiť učiteľa v hľadaní konkrétnych aplikácií vízie školy
 • podporiť učiteľa v prebraní zodpovednosti za osobné zosúladenie sa s víziu školy
Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy

Forma: Kombinovaná

 • prezenčná (workshopy)
 • dištančná – online (koučovacie stretnutia)

– Rozsah:

 • 17 hodín výuky formou workshopov
 • individuálna práca formou samoštúdia medzi modulmi
 • práca na napĺňaní osobného plánu – individuálne koučovacie stretnutia (4 hodiny pre každého účastníka)

– Štruktúra a obsah:

 1. vstupný seminár (1 hod)
 2. facilitovaný workshop – „Kde môžem ja aplikovať víziu školy?“ (2 hod)
 3. séria 5 workshopov – každý 3 hod
  • prehĺbenie sebapoznania
  • nastavenie osobného plánu rozvoja
  • témy workshopov:
   • Mindset – ako kľúčový predpoklad zmeny a rastu
   • Adaptívnosť/inovatívnosť – dve tváre kreativity
   • Emocionálny profil – silné stránky a úskalia mojej emocionality
   • Moje silné stránky – na čom môžem stavať
   • Moje slabé stránky – na čo musím dať pozor
   • Vypracovanie osobného plánu rozvoja– vychádzajúceho z vízie školy
 4. séria individuálnych stretnutí s profesionálnym koučom, ktorý mi pomôže efektívne naplniť plán môjho osobného rozvoja

Počet účastníkov v skupine: 12-15

– Alternujúci lektori kurzu:

Cena pre skupinu

Eur4950.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Koučing môže otvárať cestu k zmene v školstve

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Má zmysel uvažovať o koučingu v manažmente škôl? Verím, že nečakáte odpoveď „nie“. Skúsim však  poctivo uviesť dôvody, prečo si myslím, že áno. V podstate dôvod je len jeden a ten má meno zákazník a jeho spokojnosť. Možno to znie…

Ako nepremrhať svoj talent?

Koučovacie otázky ako pomôcka pri hľadaní našej výnimočnosti Mgr. Miriam Němcová, ACC, RKK Hovorí sa, že na celom svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky, dva rovnaké listy a ani dvaja rovnakí ľudia. Každý sme originálny. Môžeme sa jeden druhému viac…

Využitie koučovacieho prístupu – nové možnosti v oblasti rozvoja školstva

Marián Kubeš, PCC, CMC Už roky sa potvrdzuje, že spolupráca s koučom pomáha ľuďom dosahovať lepšie výsledky v tom, čo robia a ako žijú. Aj preto sa organizácie na celom svete zaujímajú o to, ako konkrétne v ich odvetví možno intenzívnejšie uplatniť premieňajúcu…

„Myslela som si, že som zdatná v komunikácii, ale otvorili sa mi oči.“

Rozhovor so s. Máriou Ritou, OSU, o prínose koučovacieho prístupu pre jej prácu pedagóga, pre ňu samu i jej komunitu. Sestra Mária Rita, absolvovali ste kurz Využívanie koučovacieho štýlu. Čo to s vami urobilo? Čo nové ste na kurze objavili? Oslovilo ma hneď…