LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Projekt: Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy (KOD5000)

– Čo získate:

 • vaši pedagógovia budú svojím osobnostným napredovaním súčasne napĺňať aj víziu vašej školy
 • maximalizujete príspevok každého pedagóga k spoločnému ideálu školy
 • zabezpečíte rozvoj jedinečného potenciálu pedagógov spôsobom, ktorý ich najviac zainteresováva a je im vlastný

− Komu je program určený:

Program je koncipovaný pre skupinu pedagógov z jednej školy.

− Čo sa naučíte:

Projekt sleduje tri hlavné ciele:

 • formovať osobnosť učiteľa – prehlbovať sebapoznanie učiteľa (otázka „kto som“) a systematickú prácu na osobnom raste („kým sa chcem stávať“)
 • podporiť učiteľa v hľadaní konkrétnych aplikácií vízie školy
 • podporiť učiteľa v prebraní zodpovednosti za osobné zosúladenie sa s víziu školy
Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy

Forma: Kombinovaná

 • prezenčná (workshopy)
 • dištančná – online (koučovacie stretnutia)

– Rozsah:

 • 17 hodín výuky formou workshopov
 • individuálna práca formou samoštúdia medzi modulmi
 • práca na napĺňaní osobného plánu – individuálne koučovacie stretnutia (4 hodiny pre každého účastníka)

– Štruktúra a obsah:

 1. vstupný seminár (1 hod)
 2. facilitovaný workshop – „Kde môžem ja aplikovať víziu školy?“ (2 hod)
 3. séria 5 workshopov – každý 3 hod
  • prehĺbenie sebapoznania
  • nastavenie osobného plánu rozvoja
  • témy workshopov:
   • Mindset – ako kľúčový predpoklad zmeny a rastu
   • Adaptívnosť/inovatívnosť – dve tváre kreativity
   • Emocionálny profil – silné stránky a úskalia mojej emocionality
   • Moje silné stránky – na čom môžem stavať
   • Moje slabé stránky – na čo musím dať pozor
   • Vypracovanie osobného plánu rozvoja– vychádzajúceho z vízie školy
 4. séria individuálnych stretnutí s profesionálnym koučom, ktorý mi pomôže efektívne naplniť plán môjho osobného rozvoja

Počet účastníkov v skupine: 12-15

– Lektori:

Cena pre skupinu

Eur4950.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ