LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

Budovanie odolnosti a priateľského vzťahu k stresu, prevencia pred vyhorením.

– Čo získate:

 • Porozumenie tomu ako sa o seba postarať dlhodobo a ako si poskytnúť prvú pomoc.
 • Budete vedieť ako získať stres „na svoju stranu“.

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, zástupcov, riaditeľov škôl.

− Čo sa naučíte:

 • Ako rozpoznať, či sme nenastúpili cestu vyhorenia a ako z nej zísť.
 • Ako účinne pracovať s vlastnými „privolávačmi“ stresu.
 • Ako si vybudovať postoje, ktoré pomáhajú úspešne zvládať náročné obdobia.
Ako nebojovať so stresom

Forma:  online

– Rozsah:

 • 6 hodín výuky formou webinárov

– Štruktúra a obsah:

 • webinár 1: 3 hod.
 • webinár 2: 3 hod.
 • Prečo práve dnes sa potrebujeme o seba starať viac ako kedykoľvek predtým?
 • Stres ako priateľ, ktorý nám prichádza na pomoc.
 • Burn-out, Brown-out ako im predchádzať?
 • 3 oblasti nášho života, ktoré je potrebné udržiavať v harmónii.
 • Sebapoznávanie a prijímanie seba budujú a otužujú našu mentálnu kondíciu.
 • Čo mentálne odolní ľudia nerobia?
 • Hľadanie odpovedí na 3 najdôležitejšie otázky.

– Lektori:

Cena pre účastníka

Eur165.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
v stredu 7.4.2021 a
piatok 9.4.2021,
oba dni od 14:00 – 17:00

veľkosť skupiny:
min. 9 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur1580.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Ako nebojovať so stresom (KOD4001)"

  V stredu 7.4.2021 a piatok 9.4.2021, oba dni od 14:00 - 17:00


  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.