LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

Budovanie odolnosti a priateľského vzťahu k stresu, prevencia pred vyhorením.

– Čo získate:

 • Porozumenie tomu ako sa o seba postarať dlhodobo a ako si poskytnúť prvú pomoc.
 • Budete vedieť ako získať stres „na svoju stranu“.

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, zástupcov, riaditeľov škôl.

− Čo sa naučíte:

 • Ako rozpoznať, či sme nenastúpili cestu vyhorenia a ako z nej zísť.
 • Ako účinne pracovať s vlastnými „privolávačmi“ stresu.
 • Ako si vybudovať postoje, ktoré pomáhajú úspešne zvládať náročné obdobia.
Ako nebojovať so stresom

Forma:  online

– Rozsah:

 • 6 hodín výuky formou webinárov

– Štruktúra a obsah:

 • webinár 1: 3 hod.
 • webinár 2: 3 hod.
 • Prečo práve dnes sa potrebujeme o seba starať viac ako kedykoľvek predtým?
 • Stres ako priateľ, ktorý nám prichádza na pomoc.
 • Burn-out, Brown-out ako im predchádzať?
 • 3 oblasti nášho života, ktoré je potrebné udržiavať v harmónii.
 • Sebapoznávanie a prijímanie seba budujú a otužujú našu mentálnu kondíciu.
 • Čo mentálne odolní ľudia nerobia?
 • Hľadanie odpovedí na 3 najdôležitejšie otázky.

– Lektori:

Cena pre skupinu

Eur1580.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Rozhovor o koučovacom prístupe pre pedagógov s Ing. Máriou Borovskou

Ing. Mária Borovská je zriaďovateľka Súkromnej základnej školy Libellus v Bratislave. Pred časom spolu s celým tímom – učiteľmi, vychovávateľmi, vedením i spoluzriaďovateľom tejto školy, absolvovali v LOGOS Academy kurz o využívaní koučovacieho prístupu pri práci pedagóga. Maruška, ty si…

Koučing môže otvárať cestu k zmene v školstve

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Má zmysel uvažovať o koučingu v manažmente škôl? Verím, že nečakáte odpoveď „nie“. Skúsim však  poctivo uviesť dôvody, prečo si myslím, že áno. V podstate dôvod je len jeden a ten má meno zákazník a jeho spokojnosť. Možno to znie…

Ako nepremrhať svoj talent?

Koučovacie otázky ako pomôcka pri hľadaní našej výnimočnosti Mgr. Miriam Němcová, ACC, RKK Hovorí sa, že na celom svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky, dva rovnaké listy a ani dvaja rovnakí ľudia. Každý sme originálny. Môžeme sa jeden druhému viac…

Využitie koučovacieho prístupu – nové možnosti v oblasti rozvoja školstva

Marián Kubeš, PCC, CMC Už roky sa potvrdzuje, že spolupráca s koučom pomáha ľuďom dosahovať lepšie výsledky v tom, čo robia a ako žijú. Aj preto sa organizácie na celom svete zaujímajú o to, ako konkrétne v ich odvetví možno intenzívnejšie uplatniť premieňajúcu…