LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

Budovanie odolnosti a priateľského vzťahu k stresu, prevencia pred vyhorením.

– Čo získate:

 • Porozumenie tomu ako sa o seba postarať dlhodobo a ako si poskytnúť prvú pomoc.
 • Budete vedieť ako získať stres „na svoju stranu“.

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, zástupcov, riaditeľov škôl.

− Čo sa naučíte:

 • Ako rozpoznať, či sme nenastúpili cestu vyhorenia a ako z nej zísť.
 • Ako účinne pracovať s vlastnými „privolávačmi“ stresu.
 • Ako si vybudovať postoje, ktoré pomáhajú úspešne zvládať náročné obdobia.
Ako nebojovať so stresom

Forma:  online

– Rozsah:

 • 6 hodín výuky formou webinárov

– Štruktúra a obsah:

 • webinár 1: 3 hod.
 • webinár 2: 3 hod.
 • Prečo práve dnes sa potrebujeme o seba starať viac ako kedykoľvek predtým?
 • Stres ako priateľ, ktorý nám prichádza na pomoc.
 • Burn-out, Brown-out ako im predchádzať?
 • 3 oblasti nášho života, ktoré je potrebné udržiavať v harmónii.
 • Sebapoznávanie a prijímanie seba budujú a otužujú našu mentálnu kondíciu.
 • Čo mentálne odolní ľudia nerobia?
 • Hľadanie odpovedí na 3 najdôležitejšie otázky.

– Lektori:

Cena pre skupinu

Eur1580.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ