LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

Aby rozmanitosť pováh žiakov nebola bremenom ale príležitosťou

– Čo získate:

 • Získate schopnosť využiť sebapoznanie na lepšie uplatnenie vašich silných stránok.
 • Zistíte, ako nedovoliť slabým stránkam, aby stáli v ceste vášmu napredovaniu a duševnej pohode.
 • Lepšie porozumenie iným, zvýšenie účinnosti Vašej komunikácie pri práci s rozdielnymi osobnosťami žiakov.

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, zástupcov, riaditeľov škôl.

− Na aké otázky budeme hľadať odpovede?:

 • Dokážeme sa zmeniť a je to vôbec potrebné?
 • Ako nájsť cestu k ľuďom, ktorí sú osobnostne iní než my?
 • Ako tvoriť lepšiu verziu seba poznaním svojich osobnostných preferencií?
 • Čo jednotlivým typom ľudí berie energiu a čo im  naopak „dáva krídla“?
 • Ako rozvinúť „slabé prejavy“ žiakov pomocou ich silných stránok?
Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov

Forma:  online

– Rozsah:

 • Osobnostná diagnostika: GPOP (Golden Profiler of Personality).
 • 7 hodín výuky formou webinárov.

– Štruktúra a obsah:

 • webinár 1: 1 hod. – vysvetlenie môjho osobnostného profilu
 • webinár 2: 3 hod.
 • webinár 3: 3 hod.
 • Ktoré osobnostné črty výstižne charakterizujú osobnosť?
 • Kde zameriavame pozornosť a energiu?
 • Čo ovplyvňuje naše rozhodnutia a na čo sa viac spoliehame?
 • Rozpoznávanie vplyvu vlastného správania na iných.
 • Ako rozpoznať osobnostné typy u žiakov a ako toto poznanie využiť v prospech ich harmonického rozvoja?

Súčasťou programu je inšpirujúca osobnostná diagnostika GPOP – Golden Profiler of Personality. Je to spoľahlivý nástroj na porozumenie osobnostných čŕt a osobnostných typov.

– Lektori:

Cena pre účastníka

Eur175.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webinár 1: 2.3.2021
o 17:00 – 18:00
webinár 2: 3.3.2021
o 14:00 – 17:00
webinár 3: 5.3.2021
o 13:00 – 16:00

veľkosť skupiny:
min. 9 účastníkov

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

Cena pre skupinu

Eur1650.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)"

  webinár 1 (1 hod): 2.3.2021 o 17:00 - 18:00, webinár 2 (3 hod): 3.3.2021 o 14:00 - 17:00, webinár 3 (3 hod): 5.3.2021 o 13:00 - 16:00


  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.