LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

Aby rozmanitosť pováh žiakov nebola bremenom ale príležitosťou

– Čo získate:

 • Získate schopnosť využiť sebapoznanie na lepšie uplatnenie vašich silných stránok.
 • Zistíte, ako nedovoliť slabým stránkam, aby stáli v ceste vášmu napredovaniu a duševnej pohode.
 • Lepšie porozumenie iným, zvýšenie účinnosti Vašej komunikácie pri práci s rozdielnymi osobnosťami žiakov.

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, zástupcov, riaditeľov škôl.

− Na aké otázky budeme hľadať odpovede?:

 • Dokážeme sa zmeniť a je to vôbec potrebné?
 • Ako nájsť cestu k ľuďom, ktorí sú osobnostne iní než my?
 • Ako tvoriť lepšiu verziu seba poznaním svojich osobnostných preferencií?
 • Čo jednotlivým typom ľudí berie energiu a čo im  naopak „dáva krídla“?
 • Ako rozvinúť „slabé prejavy“ žiakov pomocou ich silných stránok?
Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov

Forma:  online

– Rozsah:

 • Osobnostná diagnostika: GPOP (Golden Profiler of Personality).
 • 7 hodín výuky formou webinárov.

– Štruktúra a obsah:

 • webinár 1: 1 hod. – vysvetlenie môjho osobnostného profilu
 • webinár 2: 3 hod.
 • webinár 3: 3 hod.
 • Ktoré osobnostné črty výstižne charakterizujú osobnosť?
 • Kde zameriavame pozornosť a energiu?
 • Čo ovplyvňuje naše rozhodnutia a na čo sa viac spoliehame?
 • Rozpoznávanie vplyvu vlastného správania na iných.
 • Ako rozpoznať osobnostné typy u žiakov a ako toto poznanie využiť v prospech ich harmonického rozvoja?

Súčasťou programu je inšpirujúca osobnostná diagnostika GPOP – Golden Profiler of Personality. Je to spoľahlivý nástroj na porozumenie osobnostných čŕt a osobnostných typov.

– Lektori:

Cena pre skupinu

Eur1650.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ