LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

Aby rozmanitosť pováh žiakov nebola bremenom ale príležitosťou

– Čo získate:

 • Získate schopnosť využiť sebapoznanie na lepšie uplatnenie vašich silných stránok.
 • Zistíte, ako nedovoliť slabým stránkam, aby stáli v ceste vášmu napredovaniu a duševnej pohode.
 • Lepšie porozumenie iným, zvýšenie účinnosti Vašej komunikácie pri práci s rozdielnymi osobnosťami žiakov.

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, zástupcov, riaditeľov škôl.

− Na aké otázky budeme hľadať odpovede?:

 • Dokážeme sa zmeniť a je to vôbec potrebné?
 • Ako nájsť cestu k ľuďom, ktorí sú osobnostne iní než my?
 • Ako tvoriť lepšiu verziu seba poznaním svojich osobnostných preferencií?
 • Čo jednotlivým typom ľudí berie energiu a čo im  naopak „dáva krídla“?
 • Ako rozvinúť „slabé prejavy“ žiakov pomocou ich silných stránok?
Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov

Forma:  online

– Rozsah:

 • Osobnostná diagnostika: GPOP (Golden Profiler of Personality).
 • 7 hodín výuky formou webinárov.

– Štruktúra a obsah:

 • webinár 1: 1 hod. – vysvetlenie môjho osobnostného profilu
 • webinár 2: 3 hod.
 • webinár 3: 3 hod.
 • Ktoré osobnostné črty výstižne charakterizujú osobnosť?
 • Kde zameriavame pozornosť a energiu?
 • Čo ovplyvňuje naše rozhodnutia a na čo sa viac spoliehame?
 • Rozpoznávanie vplyvu vlastného správania na iných.
 • Ako rozpoznať osobnostné typy u žiakov a ako toto poznanie využiť v prospech ich harmonického rozvoja?

Súčasťou programu je inšpirujúca osobnostná diagnostika GPOP – Golden Profiler of Personality. Je to spoľahlivý nástroj na porozumenie osobnostných čŕt a osobnostných typov.

– Lektori:

Cena pre skupinu

Eur1650.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Rozhovor o koučovacom prístupe pre pedagógov s Ing. Máriou Borovskou

Ing. Mária Borovská je zriaďovateľka Súkromnej základnej školy Libellus v Bratislave. Pred časom spolu s celým tímom – učiteľmi, vychovávateľmi, vedením i spoluzriaďovateľom tejto školy, absolvovali v LOGOS Academy kurz o využívaní koučovacieho prístupu pri práci pedagóga. Maruška, ty si…

Koučing môže otvárať cestu k zmene v školstve

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Má zmysel uvažovať o koučingu v manažmente škôl? Verím, že nečakáte odpoveď „nie“. Skúsim však  poctivo uviesť dôvody, prečo si myslím, že áno. V podstate dôvod je len jeden a ten má meno zákazník a jeho spokojnosť. Možno to znie…

Ako nepremrhať svoj talent?

Koučovacie otázky ako pomôcka pri hľadaní našej výnimočnosti Mgr. Miriam Němcová, ACC, RKK Hovorí sa, že na celom svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky, dva rovnaké listy a ani dvaja rovnakí ľudia. Každý sme originálny. Môžeme sa jeden druhému viac…

Využitie koučovacieho prístupu – nové možnosti v oblasti rozvoja školstva

Marián Kubeš, PCC, CMC Už roky sa potvrdzuje, že spolupráca s koučom pomáha ľuďom dosahovať lepšie výsledky v tom, čo robia a ako žijú. Aj preto sa organizácie na celom svete zaujímajú o to, ako konkrétne v ich odvetví možno intenzívnejšie uplatniť premieňajúcu…