LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.


FREE Webinár – Emócie

Zaujíma vás:
👉 čo sú mýty a čo fakty o emóciách?
👉 čo vo vašom živote emócie ovplyvňujú?
👉 prečo je dôležité porozumieť ich posolstvu?
👉 ako vám môžu byť užitočné pre váš lepší život?
👉 ako sa ich (im) môžete učiť?

✔️ Ponúkame vám záznam z bezplatného 45 minútového webinára, kde sa to dozviete. 👍

📌 Webinár sme naživo zrealizovali 10.01.2022 o 18:00

FREE Webinár – Koučovací prístup

Zaujíma vás:
👉 čo je: „koučovací štýl komunikácie“?
👉 ako vám môže pomôcť byť efektívnejším pri motivovaní vašich žiakov alebo práci vás ako pomáhajúceho profesionála?
👉 kde všade je ho možné použiť?
👉 aký je vzťah medzi koučovacím štýlom a mentoringom?
👉 ako koučovací štýl pomáha pri učení sa?
👉 kedy je efektívny pri práci s tímom alebo skupinou?

✔️ Ponúkame vám záznam z bezplatného 45 minútového webinára, na ktorom sa dozviete to podstatné o koučovacom štýle. 👍

📌 Webinár sme naživo zrealizovali 07.02.2022 o 18:30,