LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

 • získate, schopnosť efektívnejšie pracovať s tímom využitím prvkov koučingu
 • naučíte sa podporovať jednotlivcov v tíme, aby si uvedomili svoju jedinečnosť a vedeli ju využiť pre spoločný cieľ skupiny
 • zistíte, ako možno pracovať s tímom tak, aby ľudia v tíme rástli v schopnosti spolupracovať a čo najefektívnejšie zdieľať svoje zdroje

Základný kurz:

webináre (90 min): od 12.1.2022 do 16.03.2022, stredy o 17:00 (s výnimkou stredy 02.03.2022)

workshopy (90 min): 16.02.2022 a 23.03.2022, o 17:00

 

265,- €

 

Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop (celodenný workshop) 26.03.2022 v čase 9:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené,
cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)

 

145,- €

Využitie koučingu pri vedení ľudí

KOUČING – nástroj pre rozvoj a vedenie ľudí (KOD2000)

 • Prečo sa bez koučingu dnes už lídri nezaobídu?
 • Kde všade lídri môžu koučing využiť?
 • Ako viesť a zároveň budovať tím koučovacím spôsobom?
 • Ako pomocou koučingu rozvíjať jedinečný potenciál členov tímu?
 • Ako líder vychováva ďalších lídrov?
 • Ako lídri využívajú systematický a epizodický koučing?
 • Koučing ako súčasť rozvojových rozhovorov.

kurz otvárame pri prihlásení dostatočného počtu záujemcov (zašlite vašu prihlášku, o termíne vás budeme včas informovať).

Cena 675,- €