LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Workshop: Techniky používané pri práci s tímom (KOD2301)

Získate schopnosť využiť nástroje, ktorými jednoducho a prirodzene:

 • podporíte zvýšenie efektívnosti vášho tímu
 • zabezpečíte prevenciu pred komplikáciami v náročných situáciách
 • zvýšite zaangažovanosť jednotlivých členov tímu

Workshop:
10.12.2022 v čase 9:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené, cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)

 

165,- €

UČITEĽ ako KOUČ (KOD7000)

 • viesť efektívne rozhovory so žiakmi, rodičmi i kolegami
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporiť osobnostný a duchovný rast
 • stimulovať a využívať kreativitu žiakov

Termín bude zaslaný pri dostatočnom počte záujemcov

675,- €

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

 • získate, schopnosť efektívnejšie pracovať s tímom využitím prvkov koučingu
 • naučíte sa podporovať jednotlivcov v tíme, aby si uvedomili svoju jedinečnosť a vedeli ju využiť pre spoločný cieľ skupiny
 • zistíte, ako možno pracovať s tímom tak, aby ľudia v tíme rástli v schopnosti spolupracovať a čo najefektívnejšie zdieľať svoje zdroje

Základný kurz:

webináre a workshopy (90 min): od 28.9.2022 do 30.11.2022, stredy o 17:00

 

265,- €

 

Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop (celodenný workshop) 10.12.2022 v čase 9:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené, cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)

 

145,- €

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

 • Získate schopnosť využiť sebapoznanie na lepšie uplatnenie vašich silných stránok.
 • Zistíte, ako nedovoliť slabým stránkam, aby stáli v ceste vášmu napredovaniu a duševnej pohode
 • Lepšie porozumenie iným, zvýšenie účinnosti Vašej komunikácie pri práci s rozdielnymi osobnosťami žiakov


Termín dohodou

Cena pre skupinu (12 účastníkov) 1650,- €

Ako nebojovať so stresom

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

 • Porozumenie tomu ako sa o seba postarať dlhodobo a ako si poskytnúť prvú pomoc
 • Budete vedieť ako získať stres „na svoju stranu“

Termín dohodou

Cena pre skupinu (12 účastníkov) 1580,- €