LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

UČITEĽ ako KOUČ (KOD7000)

 • viesť efektívne rozhovory so žiakmi, rodičmi i kolegami
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporiť osobnostný a duchovný rast
 • stimulovať a využívať kreativitu žiakov

webináre (90 min): od 05.04.2022 do 14.06.2022, utorky o 18:30 (okrem utorka 19.4.2022)
workshop č. 1:
13.5.2022 od 9.00 – 17:00
workshop č. 2:
17.6.2022 od 9.00 – 17:00

Cena 675,- €

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

 • Získate schopnosť využiť sebapoznanie na lepšie uplatnenie vašich silných stránok.
 • Zistíte, ako nedovoliť slabým stránkam, aby stáli v ceste vášmu napredovaniu a duševnej pohode
 • Lepšie porozumenie iným, zvýšenie účinnosti Vašej komunikácie pri práci s rozdielnymi osobnosťami žiakov


Termín dohodou

Cena pre skupinu (12 účastníkov) 1650,- €

Ako nebojovať so stresom

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

 • Porozumenie tomu ako sa o seba postarať dlhodobo a ako si poskytnúť prvú pomoc
 • Budete vedieť ako získať stres „na svoju stranu“

Termín dohodou

Cena pre skupinu (12 účastníkov) 1580,- €

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

 • Ste učiteľ alebo výchovný pracovník?
 • Túžite rozšíriť repertoár prístupov o silu premieňajúcich rozhovorov, využívaním koučovacieho štýlu?

webináre (60 min): od 14.02.2022 do 28.03.2022, pondelky a štvrtky o 19:00 (s výnimkou pondelka 28.02.2022 a štvrtku 3.3.2022)

workshopy (90 min): 10.03.2022 a 31.03.2022 o 19:00

175,- €