LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Škola kresťanského koučingu


Škola kresťanského koučingu má za cieľ poskytnúť základný výcvik všetkým záujemcom o túto novú pomáhajúcu profesiu. Nosným programom je výcvik Kresťanský kouč: základy životného kresťanského koučingu. Okrem neho realizujeme nadstavbové programy pre aktívnych kresťanských koučov, zamerané na rozvoj špecifických zručností. Realizáciu Školy kresťanského koučingu zabezpečujú a podporujú spoločnosti:

 • GKMK, s. r. o.
 • LOGOS Academy

Výcvik kresťanský kouč

Výcvik kresťanský kouč

Program vám umožní rozvinúť si zručnosti a postoje potrebné k vedeniu koučovacích rozhovorov. Konkrétne, budeme postupne rozvíjať všetky kompetencie kouča, podľa toho, ako ich vyžaduje ICF a CCNI.

september – december 2022


1200€,-