LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
PhDr. Marián Kubeš, CSc.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.

CMC, PCC (ICF), RKK

Marián Kubeš je pedagogický psychológ, kouč akreditovaný Svetovou federáciou koučingu (PCC) a certifikovaný mentor koučov (CMC), lektor, autor viacerých knižných publikácií o rozvoji ľudského potenciálu, autor dnes jediného programu na Slovensku Kresťanský kouč, kresťanský manželský poradca.

Do roku 2015 bol výkonný riaditeľ spoločnosti ADDA Consultants, s.r.o. od jej založenia v roku 2004 . Predtým pracoval desať rokov ako vedúci konzultant spoločnosti Maxman Consultants. V rokoch 1982 až 1990 viedol výskumný tím v oblasti kreativity v Slovenskej akadémii vied a v rokoch 1990 až 1994 bol riaditeľ Kabinetu výskumu tvorivosti SAV v Bratislave a neskôr na Trnavskej univerzite. Okrem štúdia psychológie a angličtiny v Bratislave svoju kvalifikáciu získal na viacerých pracoviskách v USA a Európe.

V súčasnosti je na dôchodku a žije so svojou manželkou v Častej. Spolu sa venujú predovšetkým manželským párom, ktoré sa ocitli v kríze.

Pre koučov vydal v roku 2020 praktickú príručku Nebojte sa otázok, ktorá im má pomôcť vedieť tvoriť silné premieňajúce otázky.

Knižku Nebojte sa otázok si môžete objednať TU.

Nebojte sa otázok