LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová

CEO LOGOS Academy

Miriam Němcová je vyštudovaný pedagóg, kouč akreditovaný Svetovou federáciou koučingu (ACC), lektor a mentor.

Založila a vedie LOGOS Academy, venuje sa životnému a kresťanskému koučingu. Certifikované vzdelanie získala v oblasti biznis koučingu, absolvovala viaceré špecializované vzdelávania pre prácu s manželskými pármi, tímový koučing, prácu s bariérami, koučovanie pomocou emócií a iné. Je lektorom programu Kresťanský kouč – základy životného kresťanského koučingu, ktorý realizuje občianske združenie Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN.

Na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK vyštudovala (1993-1998) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre odbory matematika a informatika. Má vyše 20 ročnú prax analytika, konzultanta a školiteľa v IT oblasti.

S manželom vychovávajú dvoch synov, majú dovedna sedem krstných detí. Váži si pevné priateľstvá, umenie žasnúť a zmysel pre humor považuje za veľké životné bonusy.

Obľúbené výroky: „Radosť rozdávaním rastie.“ a „Kontemplované treba dávať ďalej.

 

Špecifické vzdelanie kouča akreditované ICF

 

 Názov vzdelania  Inštitúcia
Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business Business Coaching College
Coaching work with barriers – powerful questions in stuck situations Business Coaching College
Mastering Emotions and Coaching Couse SCHOOL OF EMOTIONS

 

Iné vzdelanie súvisiace s koučingom

 

 Názov vzdelania  Inštitúcia
Tímový koučing Power Coaching
Emócie a Leadership -Workshop s Danom Newbym ADDA Consultants, s.r.o.
Emócie a koučing Daniel Newby, PCC
Práca s manželmi v kríze PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
Koučovanie manželských párov PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
Kresťanský kouč – Základy životného koučingu pre dobrovoľníkov v pomáhajúcich profesiách Family Garden, Bratislava

 

Iné vzdelanie

 

 Názov vzdelania  Inštitúcia
Supervízia v pomáhajúcich profesiách Business & Management Consulting, s. r.o.
Mediátor Gavalieri s.r.o, Bratislava
Profesionálna komunikácia pre realizačné role Wiseman, s.r.o., Praha
Matematika/Informatika; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematicko – fyzikálna fakulta UK, Bratislava

https://familygarden.sk/staff-members/miriam-nemcova/