LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Vzdelávacie programy „šité na mieru“

Vytvárame „soft skills“ programy „šité priamo na mieru“ podľa zadania – priamo pre konkrétny tím, konkrétnu situáciu, podmienky a potreby. Vzdelávanie môže byť jednorazové, alebo sa skladať z viac modulov.

– Ako pre vás vytvoríme vzdelávanie?

 • zmapujeme, čo potrebujete – aký účel vzdelávaním sledujete (napr. rast dôvery, osvojenie vedomostí, rozvoj zručností, podporu tímového ducha)
 • navrhneme vám kurz „na mieru“ (rozsah, formu, obsah, cenu, termíny)
 • pošleme vám ponuku
 • pošlete nám objednávku
 • kurz zrealizujeme
 • vyhodnotíme prínos a naplnenie vašich očakávaní

− Ako pracujeme?

 • spájame priateľskosť a profesionalitu
 • vytvárame a rešpektujeme vzájomné dohody
 • do vzdelávania zahŕňame všetkých účastníkov
 • pracujeme so skúsenosťou každého
 • podporujeme priestor pre sebapoznanie a maximalizovanie ochoty zdieľať sa s ostatnými
 • dávame úprimnú a priamu spätnú väzbu
 • budujeme autentickú atmosféru dôvery a bezpečia
 • využívame prvky koučingu (koučovací prístup), čo umožňuje účastníkom hľadať vlastné odpovede
 • pracujeme v lektorskom tandeme – využívame benefit priebežnej internej reflexie
 • dávame dôraz na etiku spolupráce – riadime sa etickými zásadami počas spolupráce i po jej skončení

Vďaka tomu vytvárame na našich vzdelávaniach optimálne podmienky na sebauvedomenie,
učenie sa, rast i budovanie tímovosti.


  1Kontakt
  2Správa  3GDPR

  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov(Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdeteTU)

     Súhlasím so zasielaním noviniek a ponúk Logos Academy