LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

O nás

Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová

CPCC (CCNI), PCC (ICF), PKcS (SAKO)

Akadémiu LOGOS založila a vedie Mgr. Miriam Němcová, profesionálna koučka certifikovaná Slovenskou asociáciou koučov – SAKO (PKcS), Medzinárodnou federáciou koučingu – ICF (PCC) i Medzinárodnou sieťou kresťanských koučov – CCNI (CPCC). Mentorka koučov (akceptovaná ICF), supervízorka (MPSVR SR) a lektorka (MŠ SR).

LOGOS Academy je voľné združenie odborníkov, ktorí sa venujú rôznym aspektom formácie detí a dospelých. Patria medzi nich pedagógovia, psychológovia, kresťanskí kouči, zasvätené osoby, konzultanti v oblasti ľudských zdrojov.

Chceme

 • vytvoriť sami pre seba prostredie, v ktorom sa nám bude dobre pracovať
 • neustále hľadať nové oblasti, kde by koučovací prístup mohol byť pre ľudí užitočný a hľadať najlepšie formy, ako im ho sprostredkovať
 • byť partnerom ideovo blízkym organizáciám a ponúkať podporu, súputníctvo a spoľahlivú spoluprácu
 • byť svedectvom, že čo je kresťanské, môže byť súčasne aj profesionálne
 • neustále si vyprosovať modlitebnú podporu – aby Slovo bolo stále medzi nami

Lektori

Odborní konzultanti

PhDr. Marián Kubeš, CSc.

PhDr. Marián Kubeš, CSc.

CMC, PCC (ICF), RKK

Pedagogický psychológ, kouč akreditovaný Svetovou federáciou koučingu (PCC), certifikovaný mentor koučov (CMC), lektor, autor viacerých knižných publikácií, autor programu Kresťanský kouč, kresťanský manželský poradca.

Dan Newby

Dan Newby

PCC (ICF)

Pedagóg, medzinárodne uznávaný odborník na zvyšovanie emocionálnej gramotnosti, autor viacerých výukových programov a niekoľkých knižných publikácií v oblasti ľudských emócií, akreditovaný kouč (PCC), lektor.

PhDr. Dáša Spillerová

Psychológ a akreditovaný kouč (PCC), lektor, špecialista na rozvoj ľudských zdrojov, autor viacerých odborných publikácií a programov pre rozvoj ľudí v organizáciách, tímový kouč a mentor.

Konzultanti pre oblasť školstva

Mgr. Lenka Muržicová

Pedagóg, kresťanský kouč. Na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave vyučuje dejepis a filozofiu, je absolventka IRPU. Na škole spolupracuje s LEAF a Kolégiom Antona Neuwirtha.

PaedDr. Anna Němcová

PaedDr. Anna Němcová 

(sestra Katarína, OSF)

Pedagóg, členka Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi. Pôsobi na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline, vyučuje matematiku a informatiku.

Konzultanti pre duchovnú oblasť

Mgr. Pavol Kytka, OP

Člen rehole kazateľov Dominikánov, kresťanský kouč. Pôsobí v Dunajskej Lužnej okres Senec.

PaedDr. Anna Němcová

PaedDr. Anna Němcová 

(sestra Katarína, OSF)

Pedagóg, členka Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi. Pôsobi na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline, vyučuje matematiku a informatiku.