LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
PEDAGÓGOVIA, FORMÁTORI, ANIMÁTORI, FACILITÁTORI, MODERÁTOR
PEDAGÓGOVIA, FORMÁTORI, ANIMÁTORI, FACILITÁTORI, MODERÁTORI

-dokážete popri odovzdaní potrebných vedomostí zaangažovať novým spôsobom žiakov na rozvoji zodpovednosti, sebapoznania, solidarity, čností a toho najlepšieho, čo do nich Boh vložil

-budete efektívne viesť rozhovory s kolegami a rodičmi pri riešení ťažkých situácií

KRESŤANSKÍ LÍDRI
KRESŤANSKÍ LÍDRI

-budete vo svojich tímoch komunikovať prijímajúcim, rešpektujúcim a rozvíjajúcim spôsobom s kolegami

-získate väčšiu vnútornú integritu a zladenie svojho života s kľúčovými hodnotami

POMÁHAŤ INÝM ŽIŤ LEPŠÍ ŽIVOT A BYŤ PRE NICH DAROM
POMÁHAŤ INÝM ŽIŤ LEPŠÍ ŽIVOT A BYŤ PRE NICH DAROM

-dokážete viesť individuálne premieňajúcie rozhovory (známe aj ako životný koučing) s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú na životnej križovatke

-stanete sa nástrojom v Božích rukách v službe pre iných

previous arrow
next arrow
PEDAGÓGOVIA, FORMÁTORI, ANIMÁTORI, FACILITÁTORI, MODERÁTOR
KRESŤANSKÍ LÍDRI
 POMÁHAŤ INÝM ŽIŤ LEPŠÍ ŽIVOT A BYŤ PRE NICH DAROM
TíM
previous arrow
next arrow

Prečo Logos Academy

Slovo v našich životoch

Vo všetkých oblastiach nášho života pracujeme so silou slova. Je to najmä formácia mladej generácie v systéme školstva, sú to rozhovory so snúbencami, ktorí sa chcú nechať Slovom viesť, je to diskusia s pracovníkmi, keď sa hľadajú najlepšie riešenia a potrebujú kreativitu každého člena tímu, sú to dôverné rozhovory, keď nevieme ako ďalej a pritom máme odpoveď na dosah vo svojom vnútri a nevidíme ju. Slovo nám pomáha vidieť.

Pre koho?

Programy LOGOS Academy sú určené ľuďom v pomáhajúcich profesiách, učiteľom, vychovávateľom, rodičom, manažérom, poradcom, kňazom a všetkým, ktorí chcú prispieť k zmene, ktorú tento svet tak potrebuje.

Prinášame

LOGOS Academy prináša programy ktoré vás naučia dávať (si) premieňajúce otázky, aby svet, všade tam, kde pôsobíte, dostal tie najlepšie odpovede.

To sa dá len mocou Slova. Hovorí nám to naša viera, skúsenosť ale aj poznanie, ktoré prináša súčasná psychológia, pedagogika, neuroveda a ďalšie vedné odbory.

Programy LOGOS Academy pracujú s premieňajúcou silou slova, pretože veríme v moc Slova. Učíme sa v nich pracovať so slovom tak, aby pomáhalo rozvinúť to najlepšie v nás, aby premieňalo tímy na úspešné tímy, aby uľahčilo nájsť východisko so zdanlivo bezvýchodiskovej situácie, aby povzbudzovalo manželov k budovaniu lepších manželstiev.

Partnerske organizácie