LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Kurz praktického koučingu
Kurz praktického koučingu
Začíname 07.06.2024

- získate koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite začať využívať v praxi

- naučíte sa ako pomôcť klientom hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia

- schopnosť rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii

- podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti

- rozvíjať vlastné dary a talenty – byť aj sám sebe koučom

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou
Kurz: Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou
Začíname 28.05.2024

- získate, schopnosť efektívnejšie pracovať s tímom využitím prvkov koučingu

- naučíte sa podporovať jednotlivcov v tíme, aby si uvedomili svoju jedinečnosť a vedeli ju využiť pre spoločný cieľ skupiny

- zistíte, ako možno pracovať s tímom tak, aby ľudia v tíme rástli v schopnosti spolupracovať a čo najefektívnejšie zdieľať svoje zdroje

Workshop: Techniky používané pri práci s tímom
Workshop:
Techniky používané pri práci s tímom
Začíname 24.06.2024

Získate schopnosť využiť nástroje, ktorými jednoducho a prirodzene:

- podporíte zvýšenie efektívnosti vášho tímu
zabezpečíte prevenciu pred komplikáciami v náročných situáciách

- zvýšite zaangažovanosť jednotlivých členov tímu

TÍMOVÝ KOUČING
Tímový a skupinový koučing
Začíname 23.09.2024

- získate znalosti, ktoré môžete okamžite začať využívať v praxi s tímami – už po prvom module

- zistíte, ako možno budovať tím, ktorý sa popri dosahovaní cieľov učí a rastie v efektívnosti a spolupráci

- schopnosti na budovanie dôvery a spolupráce

- úžitok z rozdielností členov tímu

- pohľad na konflikty ako potenciál k rastu

- schopnosť zapojiť kreativitu všetkých

Koučovací prístup v pomáhajúcich profesiách
Kurz: Koučovací prístup
v pomáhajúcich profesiách
Začíname 08.10.2024

- Ste profesionál alebo laik v pomáhajúcej, či podporujúcej profesii?

- Radi by ste rozšírili repertoár svojich komunikačných zručností o koučovací prístup

- Chcete sa naučiť rozlišovať, kedy je užitočnejšia rada a expertné stanovisko a kedy otázka, ktorá podporí klienta v učení sa a prebratí zodpovednosti?

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga
Kurz: Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga
Začíname 08.10.2024

- Ste učiteľ alebo výchovný pracovník?

- Túžite rozšíriť repertoár prístupov o silu premieňajúcich rozhovorov, využívaním koučovacieho štýlu?

Porozumenie svetu emócii u seba a iných
Kurz: Porozumenie svetu emócií u seba a
u iných
Začíname 08.10.2024

- Ako narábať s emóciami?

- Ako ich rozpoznať u seba a iných?

- Ako rozvíjať potrebné emócie a ako navigovať tie, ktoré sú prílišnou záťažou?

Práca s bariérovými presvedčeniami pre koučov
Kurz: Práca s limitujúcimi presvedčeniami pre koučov
02-04.12.2024

- v kurze získate nástroje a zručnosti, ktorými podporíte klienta, aby našiel spôsoby, ako prekážky zvládnuť

- získate tiež skúsenosť práce s vlastnými presvedčeniami

previous arrow
next arrow
Kurz praktického koučingu
Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou
Workshop: Techniky používané pri práci s tímom
TÍMOVÝ KOUČING
Koučovací prístup v pomáhajúcich profesiách
Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga
Porozumenie svetu emócii u seba a iných
Práca s bariérovými presvedčeniami pre koučov
previous arrow
next arrow

Prečo Logos Academy

Slovo v našich životoch

Vo všetkých oblastiach nášho života pracujeme so silou slova. Je to najmä formácia mladej generácie v systéme školstva, sú to rozhovory so snúbencami, ktorí sa chcú nechať Slovom viesť, je to diskusia s pracovníkmi, keď sa hľadajú najlepšie riešenia a potrebujú kreativitu každého člena tímu, sú to dôverné rozhovory, keď nevieme ako ďalej a pritom máme odpoveď na dosah vo svojom vnútri a nevidíme ju. Slovo nám pomáha vidieť.

Pre koho?

Programy LOGOS Academy sú určené ľuďom v pomáhajúcich profesiách, učiteľom, vychovávateľom, rodičom, manažérom, poradcom, kňazom a všetkým, ktorí chcú prispieť k zmene, ktorú tento svet tak potrebuje.

Prinášame

LOGOS Academy prináša programy ktoré vás naučia dávať (si) premieňajúce otázky, aby svet, všade tam, kde pôsobíte, dostal tie najlepšie odpovede.

To sa dá len mocou Slova. Hovorí nám to naša viera, skúsenosť ale aj poznanie, ktoré prináša súčasná psychológia, pedagogika, neuroveda a ďalšie vedné odbory.

Programy LOGOS Academy pracujú s premieňajúcou silou slova, pretože veríme v moc Slova. Učíme sa v nich pracovať so slovom tak, aby pomáhalo rozvinúť to najlepšie v nás, aby premieňalo tímy na úspešné tímy, aby uľahčilo nájsť východisko so zdanlivo bezvýchodiskovej situácie, aby povzbudzovalo manželov k budovaniu lepších manželstiev.