LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Koučing

Koučovanie je spôsob podpory, rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín ľudí.

Koučovanie, viac než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.

Ako hovorí Marián Kubeš, PCC: „Kouč pomáha koučovanému, aby tento s väčším porozumením, a teda aj pravdivejšie, vnímal, čo sa deje, preskúmal svoj vnútorný svet a urobil na základe toho rozhodnutie o zmene. Zmena sa môže týkať prežívania, zmýšľania alebo konania. Podstatné je, že zmena vychádza z lepšieho sebapoznania a že sa pre ňu rozhodol koučovaný sám.“

Životný koučing

Premieňajúci rozhovor s certifikovaným koučom

 • ak máte záujem, napíšte, ostatné si dohodneme individuálne
 • stačí vám pripojenie na internet (linku na nadviazanie spojenia vám pošleme mailom)

Párový koučing

Koučing manželov, snúbencov a tých, čo spolu chodia.

Pri koučingu manželov nie je našim klientom manžel a ani manželka. Našim „klientom“ je ich manželstvo.
 • Kde sa práve nachádza?
 • Čo potrebuje?
 • Z čoho môže čerpať?
 • Na čom stavať?
 • Čo potrebuje od manžela?
 • Čo potrebuje od manželky?
 • Čo začať robiť?
 • Čo prestať robiť?
 • V čom pokračovať?

Úprimne si vážime vašu prácu pre váš vzťah.

Biznis koučing - (teraz) online​

Biznis koučing

Na riešenie orientovaný koučovací rozhovor s certifikovaným biznis koučom.

 • hľadanie konkrétnych riešení a osobných odpovedí na výzvy – nové úlohy, fungovanie v tíme, zmeny v organizácii
 • rozvoj kompetencií
 • hľadanie a zvedomenie osobných motivácií a hodnôt
 • podpora využívania kreativity
 • zladenie s víziou organizácie – formulovanie osobnej zodpovednosti
 • zameranie na výkon, efektivitu práce a dosahovanie konkrétnych výsledkov

Tímový koučing

„Tímov koučing sa zaoberá tým, ako z priemernej pracovnej skupiny urobiť skvelo fungujúci tím.“
/Eva Mohauptová/

Tímový koučing

 • pri rozbehu nových projektov
 • na posilnenie dlhodobých vízií a cieľov tímov
 • pre zvýšenie efektivity spoločnej práce
 • pri zlepšení zaangažovania jednotlivých členov tímu

  Dohodnite si stretnutie, kde sa podrobnejšie porozprávame o potrebách vášho tímu.

Kontakt


  1Kontakt
  2Správa  3GDPR

  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov(Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdeteTU)
     Súhlasím so zasielaním noviniek a ponúk Logos Academy