LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
pre učiteľov pre pomáhajúce profesie

Pozrite si zo záznamu webinár:

Koučovací prístup ako nadstavba mentoringu – Free Webinár č. 2

FREE Webinár

  Po vyplnení formulára obdržíte email s linkom na záznamu webináru.

  Mám záujem aj o dodatočné informácie a ponuky LOGOS Academy posielané emailom a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na tento účel v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov. Som si vedomý toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.