LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Supervízia s využitím prvkov koučingu

Supervízia je metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí pomáhajúceho odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora.

Sprostredkuje profesionálnu reflexiu vašej práce, dáva priestor ujasniť si, čo je vo vašej praxi dobré, čo funguje a hľadať riešenia náročných pracovných situácií v procese individuálnych, skupinových, alebo tímových stretnutí.

Supervíziu realizujeme prezenčne alebo online (po dohode).
Ceny supervízie vychádzajú z cien stanovených Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov.

Supervízorky:

Mgr. Miriam Němcová
Mgr. Miriam Němcová, ACC

Číslo rozhodnutia zapísania do zoznamu supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: sp. 23212/2021- M_OSSODRZS

Referencia:
“Supervízorka Mgr. Miriam Němcová dokáže jasne, štrukturovane a vecne reagovať na problémy supervidovaného. Jej prednosťami sú kreativita a profesionalita v prístupe k pomáhajúcim profesionálom.”

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., sociálny pracovník a supervízor

Mgr. Zuzana Funteková
Mgr. Zuzana Funteková

Číslo rozhodnutia zapísania do zoznamu supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: sp. 21502/2021- M_OSSODRZS

Referencia:
“Supervízorka Mgr. Zuzana Funteková preukázala schopnosť osobného nasadenia v prospech pomoci pomáhajúcim profesionálom v praxi. Jej prednosťami sú precíznou, metodickosť a orientácia na cieľ.”

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., sociálny pracovník a supervízor

Kontakt


  1Kontakt
  2Správa  3GDPR

  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov(Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdeteTU)
     Súhlasím so zasielaním noviniek a ponúk Logos Academy