LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

VZDELÁVACIE PROGRAMY,​

ktoré vytvárame, vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka a realizujeme ich prezenčným spôsobom, dištančným on-line vzdelávaním alebo ich kombináciou a publikačnou formou.

Vzdelávacie programy pre pedagógov, animátorov, facilitátorov, moderátorov


 • dokážete popri odovzdaní potrebných vedomostí zaangažovať novým spôsobom žiakov na rozvoji zodpovednosti, sebapoznania, solidarity, čností a toho najlepšieho, čo do nich Boh vložil
 • budete efektívne viesť rozhovory s kolegami a rodičmi pri riešení ťažkých situácií

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

 • Ste učiteľ alebo výchovný pracovník?
 • Túžite rozšíriť repertoár prístupov o silu premieňajúcich rozhovorov, využívaním koučovacieho štýlu?

webináre (60min): pondelky a štvrtky od 15.3.2021 o 20:00 (mimo pondelka 5.4.2021)
workshopy (90min): 1.4.2021 a 26.4.2021 o 20:00


175 €,-

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

 • Získate schopnosť využiť sebapoznanie na lepšie uplatnenie vašich silných stránok.
 • Zistíte, ako nedovoliť slabým stránkam, aby stáli v ceste vášmu napredovaniu a duševnej pohode
 • Lepšie porozumenie iným, zvýšenie účinnosti Vašej komunikácie pri práci s rozdielnymi osobnosťami žiakov

webinár 1: 2.3.2021 o 17:00 – 18:00
webinár 2: 3.3.2021 o 14:00 – 17:00
webinár 3: 5.3.2021 o 13:00 – 16:00


175 €,-

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

 • Ako narábať s emóciami? Ako ich rozpoznať u seba a iných?
 • Ako rozvíjať potrebné emócie a ako navigovať tie, ktoré sú prílišnou záťažou?

webináre (60 min) – stredy o 18:30 od 10.3.2021 do 28.4.2021


125 €,-

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

 • Porozumenie tomu ako sa o seba postarať dlhodobo a ako si poskytnúť prvú pomoc
 • Budete vedieť ako získať stres „na svoju stranu“

v stredu 7.4.2021 a piatok 9.4.2021, oba dni od 14:00 – 17:00


165 €,-

Projekt: Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy (KOD5000)

Projekt: Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy (KOD5000)

 • Aká je vízia vašej školy? Mení sa, vyvíja? Je vlastná vašim pedagógom?
 • Hľadáte cestu, aby sa s ňou vaši pedagógovia úprimne stotožnili a mohli viac fungovať ako jeden organizmus?

Termín dohodou


Cena za 12 člennú uzavretú skupinu 4950 €,

Vzdelávacie programy pre kresťanských lídrov​


 • budete vo svojich tímoch komunikovať prijímajúcim, rešpektujúcim a rozvíjajúcim spôsobom s kolegami
 • získate väčšiu vnútornú integritu a zladenie svojho života s kľúčovými hodnotami

Koučing pre kresťanských lídrov (KOD2000)

Koučing pre kresťanských lídrov (KOD2000)

Využitie koučingu pri vedení ľudí

 • Prečo sa bez koučingu dnes už lídri nezaobídu?
 • Kde všade lídri môžu koučing využiť?
 • Ako viesť a zároveň budovať tím koučovacím spôsobom?
 • Ako pomocou koučingu rozvíjať jedinečný potenciál členov tímu?
 • Ako líder vychováva ďalších lídrov?
 • Ako lídri využívajú systematický a epizodický koučing?
 • Koučing ako súčasť rozvojových rozhovorov.

Termín dohodou


Cena za 12 člennú uzavretú skupinu 6000 €,

Vzdelávacie programy pre pomáhajúce profesie​


 • dokážete viesť individuálne premieňajúcie rozhovory (známe aj ako životný koučing) s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú na životnej križovatke
 • stanete sa nástrojom v Božích rukách v službe pre iných

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

 • Ste profesionál alebo laik v pomáhajúcej, či podporujúcej profesii? Pohybujete sa v oblasti sociálnej sféry, pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva, dobrovoľníctva?
 • Radi by ste rozšírili repertoár svojich komunikačných zručností o koučovací prístup?
 • Chcete sa naučiť rozlišovať, kedy je užitočnejšia rada a expertné stanovisko a kedy otázka, ktorá podporí klienta v učení sa a prebratí zodpovednosti? A ako takáto otázka znie?

webináre (60min): pondelky a štvrtky od 15.3.2021 o 18:30 (mimo pondelka 5.4.2021)
workshopy (90min): 1.4.2021 a 26.4.2021 o 18:00


175 €,-