LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

VZDELÁVACIE PROGRAMY,​

ktoré vytvárame, vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka a realizujeme ich prezenčným spôsobom, dištančným on-line vzdelávaním alebo ich kombináciou a publikačnou formou.

Vzdelávacie programy pre pedagógov, animátorov, facilitátorov, moderátorov


 • dokážete popri odovzdaní potrebných vedomostí zaangažovať novým spôsobom žiakov na rozvoji zodpovednosti, sebapoznania, solidarity, čností a toho najlepšieho, čo do nich Boh vložil
 • budete efektívne viesť rozhovory s kolegami a rodičmi pri riešení ťažkých situácií

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

 • Ste učiteľ alebo výchovný pracovník?
 • Túžite rozšíriť repertoár prístupov o silu premieňajúcich rozhovorov, využívaním koučovacieho štýlu?

webináre (60 min): od 14.02.2022 do 28.03.2022, pondelky a štvrtky o 19:00 (s výnimkou pondelka 28.02.2022 a štvrtku 3.3.2022)
workshopy (90 min): 10.03.2022 a 31.03.2022 o 19:00


175,- €

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

Ako účinne pracovať s rozmanitosťou žiakov (KOD4002)

 • Získate schopnosť využiť sebapoznanie na lepšie uplatnenie vašich silných stránok.
 • Zistíte, ako nedovoliť slabým stránkam, aby stáli v ceste vášmu napredovaniu a duševnej pohode
 • Lepšie porozumenie iným, zvýšenie účinnosti Vašej komunikácie pri práci s rozdielnymi osobnosťami žiakov

Termín dohodou

Cena pre skupinu (12 účastníkov) 1650,- €

UČITEĽ ako KOUČ (KOD7000)

UČITEĽ ako KOUČ (KOD7000)

 • viesť efektívne rozhovory so žiakmi, rodičmi i kolegami
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporiť osobnostný a duchovný rast
 • stimulovať a využívať kreativitu žiakov

webináre (90 min): od 05.04.2022 do 14.06.2022, utorky o 18:30 (okrem utorka 19.4.2022)
workshop č. 1: 13.5.2022 od 9.00 – 17:00
workshop č. 2: 17.6.2022 od 9.00 – 17:00


Cena 675,- €

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

 • Ako narábať s emóciami? Ako ich rozpoznať u seba a iných?
 • Ako rozvíjať potrebné emócie a ako navigovať tie, ktoré sú prílišnou záťažou?

webináre (60 min): od 18.01.2022 do 15.03.2022, utorky o 19:00 (s výnimkou utorka 01.03.2022)


125,- €

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

Ako nebojovať so stresom (KOD4001)

 • Porozumenie tomu ako sa o seba postarať dlhodobo a ako si poskytnúť prvú pomoc
 • Budete vedieť ako získať stres „na svoju stranu“

Termín dohodou

Cena pre skupinu (12 účastníkov) 1580,- €

Projekt: Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy (KOD5000)

Projekt: Osobný rast pedagógov v súlade s víziou školy (KOD5000)

 • Aká je vízia vašej školy? Mení sa, vyvíja? Je vlastná vašim pedagógom?
 • Hľadáte cestu, aby sa s ňou vaši pedagógovia úprimne stotožnili a mohli viac fungovať ako jeden organizmus?

Termín dohodou


Cena za 12 člennú uzavretú skupinu 4950,- €

Vzdelávacie programy pre kresťanských lídrov​


 • budete vo svojich tímoch komunikovať prijímajúcim, rešpektujúcim a rozvíjajúcim spôsobom s kolegami
 • získate väčšiu vnútornú integritu a zladenie svojho života s kľúčovými hodnotami

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

 • získate, schopnosť efektívnejšie pracovať s tímom využitím prvkov koučingu
 • naučíte sa podporovať jednotlivcov v tíme, aby si uvedomili svoju jedinečnosť a vedeli ju využiť pre spoločný cieľ skupiny
 • zistíte, ako možno pracovať s tímom tak, aby ľudia v tíme rástli v schopnosti spolupracovať a čo najefektívnejšie zdieľať svoje zdroje

Základný kurz:
webináre (90 min): od 12.1.2022 do 16.03.2022, stredy o 17:00 (s výnimkou stredy 02.03.2022)
workshopy (90 min): 16.02.2022 a 23.03.2022, o 17:00
 

265,- €
 

Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop (celodenný workshop) 26.03.2022 v čase 9:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené, cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)
 

145,- €

KOUČING – nástroj pre rozvoj a vedenie ľudí (KOD2000)

KOUČING – nástroj pre rozvoj a vedenie ľudí (KOD2000)

 • Prečo sa bez koučingu dnes už lídri nezaobídu?
 • Kde všade lídri môžu koučing využiť?
 • Ako viesť a zároveň budovať tím koučovacím spôsobom?
 • Ako pomocou koučingu rozvíjať jedinečný potenciál členov tímu?
 • Ako líder vychováva ďalších lídrov?
 • Ako lídri využívajú systematický a epizodický koučing?
 • Koučing ako súčasť rozvojových rozhovorov.

kurz otvárame pri prihlásení dostatočného počtu záujemcov (zašlite vašu prihlášku, o termíne vás budeme včas informovať).


Cena 675,- €

Vzdelávacie programy pre pomáhajúce profesie​


 • dokážete viesť individuálne premieňajúcie rozhovory (známe aj ako životný koučing) s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú na životnej križovatke
 • stanete sa nástrojom v Božích rukách v službe pre iných

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

 • Ste profesionál alebo laik v pomáhajúcej, či podporujúcej profesii? Pohybujete sa v oblasti sociálnej sféry, pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva, dobrovoľníctva?
 • Radi by ste rozšírili repertoár svojich komunikačných zručností o koučovací prístup?
 • Chcete sa naučiť rozlišovať, kedy je užitočnejšia rada a expertné stanovisko a kedy otázka, ktorá podporí klienta v učení sa a prebratí zodpovednosti? A ako takáto otázka znie?

webináre (60 min): od 14.02.2022 do 28.03.2022, pondelky a štvrtky o 19:00 (s výnimkou pondelka 28.02.2022 a štvrtku 3.3.2022)
workshopy (90 min): 10.03.2022 a 31.03.2022 o 19:00


175,- €