LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Kurzy,​

ktoré vytvárame, vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka a realizujeme ich prezenčným spôsobom, dištančným on-line vzdelávaním alebo ich kombináciou a publikačnou formou.

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

 • Ste učiteľ alebo výchovný pracovník?
 • Túžite rozšíriť repertoár prístupov o silu premieňajúcich rozhovorov, využívaním koučovacieho štýlu?

webináre (60 min): od 27.2.2023 do 6.4.2023, pondelky a štvrtky o 19:00
workshopy (90 min): 16.3.2023 a 6.4.2023 o 19:00


175,- €
 

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

 • Ste profesionál alebo laik v pomáhajúcej, či podporujúcej profesii? Pohybujete sa v oblasti sociálnej sféry, pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva, dobrovoľníctva?
 • Radi by ste rozšírili repertoár svojich komunikačných zručností o koučovací prístup?
 • Chcete sa naučiť rozlišovať, kedy je užitočnejšia rada a expertné stanovisko a kedy otázka, ktorá podporí klienta v učení sa a prebratí zodpovednosti? A ako takáto otázka znie?

webináre (60 min): od 27.2.2023 do 6.4.2023, pondelky a štvrtky o 19:00
workshopy (90 min): 16.3.2023 a 6.4.2023 o 19:00


175,- €
 

Práca s bariérovými presvedčeniami pre koučov (KOD8000)

Práca s bariérovými presvedčeniami pre koučov (KOD8000)

Najčastejším dôvodom, prečo sa našim klientom opakovane nedarí dosahovať to, po čom túžia, sú vnútorné prekážky – bariérové presvedčenia.

 • V kurze získate nástroje a zručnosti, ktorými podporíte klienta, aby našiel spôsoby, ako prekážky zvládnuť
 • Získate tiež skúsenosť práce s vlastnými presvedčeniami

prezenčne v Bratislave: 6.3 – 7.3 2023, v čase od 9:00 – 17:00, s prestávkou v čase obeda;


195,- €
 

Workshop: Techniky používané pri práci s tímom (KOD2301)

Workshop: Techniky používané pri práci s tímom (KOD2301)

Získate schopnosť využiť nástroje, ktorými jednoducho a prirodzene:
 • podporíte zvýšenie efektívnosti vášho tímu
 • zabezpečíte prevenciu pred komplikáciami v náročných situáciách
 • zvýšite zaangažovanosť jednotlivých členov tímu

Workshop: 31.3.2023 v čase 9:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené, cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)
 

125,- €

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

 • získate schopnosť pozitívne ovplyvňovať dianie v tíme, prirodzene zvyšovať efektívnosť, zaangažovanie i rast tímu i jeho členov

Základný kurz:
webináre a workshopy (90 min): od 4.10.2023 do 13.12.2023, stredy o 17:00 (s výnimkou 1.11.2023)
 

195,- €
 

Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop (celodenný workshop): 31.3.2023 v čase 9:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené, cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)
 

125,- €
 

Tímový koučing (KOD8100)

Tímový koučing (KOD8100)

 • získate koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite začať využívať v praxi – už po prvom module
 • zistíte, ako možno budovať tím, ktorý sa popri dosahovaní cieľov učí a rastie v efektívnosti a spolupráci
 • schopnosti na budovanie dôvery a spolupráce
 • úžitok z rozdielností členov tímu
 • pohľad na konflikty ako potenciál k rastu
 • schopnosť zapojiť kreativitu všetkých

 • Modul 1: 17-18.4.2023
 • Modul 2: 17-18.5.2023
 • Modul 3: 12-13.6.2023
prezenčne v čase od 9:00 – 17:00

690,- €
 

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

 • Ako narábať s emóciami? Ako ich rozpoznať u seba a iných?
 • Ako rozvíjať potrebné emócie a ako navigovať tie, ktoré sú prílišnou záťažou?

webináre (60 min): od 24.10.2023 – utorky o 17:00 do 12.12.2023


99,- €
 

KOUČING – nástroj pre rozvoj a vedenie ľudí (KOD2000)

KOUČING – nástroj pre rozvoj a vedenie ľudí (KOD2000)

 • Prečo sa bez koučingu dnes už lídri nezaobídu?
 • Kde všade lídri môžu koučing využiť?
 • Ako viesť a zároveň budovať tím koučovacím spôsobom?
 • Ako pomocou koučingu rozvíjať jedinečný potenciál členov tímu?
 • Ako líder vychováva ďalších lídrov?
 • Ako lídri využívajú systematický a epizodický koučing?
 • Koučing ako súčasť rozvojových rozhovorov.

Termín bude zaslaný pri dostatočnom počte záujemcov


675,- €

UČITEĽ ako KOUČ (KOD7000)

UČITEĽ ako KOUČ (KOD7000)

 • viesť efektívne rozhovory so žiakmi, rodičmi i kolegami
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporiť osobnostný a duchovný rast
 • stimulovať a využívať kreativitu žiakov

Termín bude zaslaný pri dostatočnom počte záujemcov


675,- €