LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Kurzy,​

ktoré vytvárame, vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka a realizujeme ich prezenčným spôsobom, dištančným on-line vzdelávaním alebo ich kombináciou a publikačnou formou.

Letný KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)

Letný KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)

 • získate koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite začať využívať v praxi
 • naučíte sa ako pomôcť klientom hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • schopnosť rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • rozvíjať vlastné dary a talenty – byť aj sám sebe koučom

 • workshop č.1 (2 dni): 21 – 22.8.2023, prezenčne v Bratislave
 • workshop č.2 (2 dni): 18 – 19.9.2023, prezenčne v Bratislave
 • workshop č.3 (2 dni): 06 – 07.10.2023, prezenčne v Bratislave

1380,- €
 

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

 • získate schopnosť pozitívne ovplyvňovať dianie v tíme, prirodzene zvyšovať efektívnosť, zaangažovanie i rast tímu i jeho členov

Základný kurz
webináre a workshopy (90 min): 04.10.2023 – 13.12.2023, stredy o 17:00 (s výnimkou 1.11.2023)
 

195,- €
 

Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop
celodenný workshop: 11.12.2023 v čase 09:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené, cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)
 

125,- €
 

Práca s bariérovými presvedčeniami pre koučov (KOD8000)

Práca s bariérovými presvedčeniami pre koučov (KOD8000)

Najčastejším dôvodom, prečo sa našim klientom opakovane nedarí dosahovať to, po čom túžia, sú vnútorné prekážky – bariérové presvedčenia.

 • V kurze získate nástroje a zručnosti, ktorými podporíte klienta, aby našiel spôsoby, ako prekážky zvládnuť
 • Získate tiež skúsenosť práce s vlastnými presvedčeniami

prezenčne v Bratislave: 09.10 – 10.10.2023, v čase od 09:00 – 17:00, s prestávkou v čase obeda;


195,- €
 

Tímový a skupinový koučing (KOD8100)

Tímový a skupinový koučing (KOD8100)

 • získate znalosti, ktoré môžete okamžite začať využívať v praxi s tímami už po prvom module
 • zistíte, ako možno budovať tím, ktorý sa popri dosahovaní cieľov učí a rastie v efektívnosti a spolupráci
 • schopnosti na budovanie dôvery a spolupráce
 • úžitok z rozdielností členov tímu
 • pohľad na konflikty ako potenciál k rastu
 • schopnosť zapojiť kreativitu všetkých

Nové termíny:

 • Modul 1: 13 – 14.10.2023
 • Modul 2: 10 – 11.11.2023
 • Modul 3: 08 – 09.12.2023
prezenčne v čase od 9:00 – 17:00

690,- €
 

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

 • Ako narábať s emóciami? Ako ich rozpoznať u seba a iných?
 • Ako rozvíjať potrebné emócie a ako navigovať tie, ktoré sú prílišnou záťažou?

webináre (60 min): 24.10.2023 – 12.12.2023, utorky o 17:00


99,- €
 

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

 • Ste profesionál alebo laik v pomáhajúcej, či podporujúcej profesii? Pohybujete sa v oblasti sociálnej sféry, pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva, dobrovoľníctva?
 • Radi by ste rozšírili repertoár svojich komunikačných zručností o koučovací prístup?
 • Chcete sa naučiť rozlišovať, kedy je užitočnejšia rada a expertné stanovisko a kedy otázka, ktorá podporí klienta v učení sa a prebratí zodpovednosti? A ako takáto otázka znie?

webináre (60 min): 24.10.2023 – 30.11.2023, utorky a štvrtky o 18:30
workshopy (90 min): 09.11.2023 a 30.11.2023 o 18:30


175,- €
 

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

 • Ste učiteľ alebo výchovný pracovník?
 • Túžite rozšíriť repertoár prístupov o silu premieňajúcich rozhovorov, využívaním koučovacieho štýlu?

webináre (60 min): 24.10.2023 – 30.11.2023, utorky a štvrtky o 18:30
workshopy (90 min): 09.11.2023 a 30.11.2023 o 18:30


175,- €
 

Workshop: Techniky používané pri práci s tímom (KOD2301)

Workshop: Techniky používané pri práci s tímom (KOD2301)

Získate schopnosť využiť nástroje, ktorými jednoducho a prirodzene:
 • podporíte zvýšenie efektívnosti vášho tímu
 • zabezpečíte prevenciu pred komplikáciami v náročných situáciách
 • zvýšite zaangažovanosť jednotlivých členov tímu

Workshop: 11.12.2023 v čase 09:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené, cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)
 

125,- €