LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Dan Newby

Dan Newby

PCC (ICF)

Dan Newby je kouč, učiteľ a autor, ktorý pôsobí v oblasti koučingu viac než 20 rokov. Venuje sa individuálnemu koučingu a mentoring a zároveň rozvoju lídrov v organizáciách a pracuje s tímami. Osem rokov bol Senior Course Leader pre Newfield Network Coaching School v Spojených štátoch, Kanade a v Európe. V tomto období pracoval aj vo funkcii COO a CEO tejto organizácie. Má 20-ročné skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách.

Dan je spoluautor viacerých publikácií. Kniha Neotvorený dar – príručka emocionálnej gramotnosti bola preložená aj do španielčiny aj slovenčiny. Na ňu nadväzuje publikácia The Field Guide to Emotions. Dan bol ako spíker pozvaný na viacero ICF konferencií – v Toronte, Minnesote, v Tampa Bay, v Denveri a naposledy v Mexiku. Je spolutvorcom on-line výukového programu Coaching & Emotions a Aviation Safety Leadership pre učiacich sa z celého sveta. S kolegami na Slovensku spolupracuje od roku 2017.

Danovou špecializáciou sú emócie a úloha, ktorú zohrávajú v koučingu, pri vedení ľudí a v súkromnom živote. Hľadá spôsoby, ako z emócií urobiť užitočný nástroj. Spolu s manželkou Lucy Núñez sú zakladateľmi The School of Emotions (www.schoolofemotions.world). Dan sa narodil v Spojených štátoch a v súčasnosti žijú s manželkou v španielskej Barcelone.