LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
PhDr. Dáša Spillerová

PhDr. Dáša Spillerová

PCC (ICF)

Dáša Spillerová po ukončení štúdia psychológie na UK v Bratislave, pokračovala štúdiom skupinovej dynamiky na Karlovej univerzite v Prahe. Pracovala ako poradenský psychológ, vedecký pracovník v oblasti výskumu tvorivosti, dnes pôsobí ako managing partner a konzultant v spoločnosti ADDA Consultants.

V posledných rokoch sa venuje rozvojovým projektom zameraným na posilnenie sebapoznania manažérov, rozvoj ich schopnosti vytvárať tvorivé a psychologicky bezpečné prostredie, ktoré je prevenciou pred vyhorením. Pracuje s vrcholovými tímami na tom, aby dokázali lepšie využívať svoj potenciál a nestáli si v ceste svojmu úspechu.

Motto: Vážim si, že môžem s manažérmi hľadať to krehké teritórium, kde sa stretáva vnútorné šťastie s vonkajším úspechom.