LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Mgr. Lenka Muržicová

Mgr. Lenka Muržicová

Lenka Muržicová v roku 1995 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte v Bratislave, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis a filozofia. V súčasnosti učí na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave. V roku 2018 absolvovala IRPU – individuálny rozvojový program učiteľov, 8 mesačný mentoringovo – koučingový program a zároveň je súčasťou programu Premena škôl zvnútra – mentoringového programu pre kolektívy učiteľov, ktorý na školách realizuje LEAF.

V  roku 2018 ukončila výcvikový program Kresťanský kouč. Na gymnáziu v tomto školskom roku iniciovala spoluprácu s Kolégiom Antona Neuwirtha cez vzdelávací program Akadémie veľkých diel určený stredoškolákom. Vedie na škole Debatný krúžok, ktorého cieľom je rozvíjať komunikačné a argumentačné zručnosti študentov.