LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Mgr. Miriam Němcová

ACC, RKK

Miriam Němcová je vyštudovaná pedagogička, koučka akreditovaná Svetovou federáciou koučingu (ACC), supervízorka, mentorka a lektorka rozvojových programov.

Založila a vedie LOGOS Academy, venuje sa najmä životnému koučingu a aplikáciám koučovacieho prístupu v rôznych profesiách.

Certifikované vzdelanie získala v oblasti biznis koučingu. Ďalšie špecializácie získala v oblastiach: práca s manželskými pármi, tímový koučing, práca s bariérami a koučovanie pomocou emócií. Od roku 2017 je lektorkou programu Kresťanský kouč – základy životného kresťanského koučingu. Stála pri zrode Školy kresťanského koučingu.

V roku 2021 ukončila akreditované vzdelanie v predmete Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK vyštudovala v rokoch 1993-1998 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre odbory matematika a informatika. Má vyše 20 ročnú prax analytika, konzultanta a školiteľa v IT oblasti.

S manželom vychovávajú dvoch synov, majú dovedna sedem krstných detí. Váži si pevné priateľstvá, umenie žasnúť a zmysel pre humor považuje za veľké životné bonusy.

Obľúbené výroky: „Radosť rozdávaním rastie.“ a „Kontemplované treba dávať ďalej.“

Špecifické vzdelanie kouča akreditované ICF

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Systemický koučing – Mapovanie vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta Business Coaching College
Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business Business Coaching College
Coaching work with barriers – powerful questions in stuck situations Business Coaching College
Mastering Emotions and Coaching Couse SCHOOL OF EMOTIONS

 

Iné vzdelanie súvisiace s koučingom

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Tímový koučing Power Coaching
Emócie a Leadership -Workshop s Danom Newbym ADDA Consultants, s.r.o.
Emócie a koučing Daniel Newby, PCC
Práca s manželmi v kríze PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
Koučovanie manželských párov PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
Kresťanský kouč – Základy životného koučingu pre dobrovoľníkov v pomáhajúcich profesiách Family Garden, Bratislava

 

Iné vzdelanie

 

Názov vzdelania Inštitúcia
Lektor Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.
Supervízia v pomáhajúcich profesiách Business & Management Consulting, s. r.o.
Mediátor Gavalieri s.r.o, Bratislava
Profesionálna komunikácia pre realizačné role Wiseman, s.r.o., Praha
Matematika/Informatika; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematicko – fyzikálna fakulta UK, Bratislava