LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová

ACC, RKK

Miriam Němcová je vyštudovaný pedagóg, kouč akreditovaný Svetovou federáciou koučingu (ACC), lektor a mentor.

Založila a vedie LOGOS Academy, venuje sa životnému a kresťanskému koučingu. Certifikované vzdelanie získala v oblasti biznis koučingu, absolvovala viaceré špecializované vzdelávania pre prácu s manželskými pármi, tímový koučing, prácu s bariérami, koučovanie pomocou emócií a iné. Je lektorom programu Kresťanský kouč – základy životného kresťanského koučingu, ktorý realizuje občianske združenie Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN.

Na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK vyštudovala (1993-1998) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre odbory matematika a informatika. Má vyše 20 ročnú prax analytika, konzultanta a školiteľa v IT oblasti.

S manželom vychovávajú dvoch synov, majú dovedna sedem krstných detí. Váži si pevné priateľstvá, umenie žasnúť a zmysel pre humor považuje za veľké životné bonusy.

Obľúbené výroky: „Radosť rozdávaním rastie.“ a „Kontemplované treba dávať ďalej.

 

https://familygarden.sk/staff-members/miriam-nemcova/