LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová

ACC, RKK

Miriam Němcová je vyštudovaná pedagogička, koučka akreditovaná Svetovou federáciou koučingu (ACC), supervízorka, mentorka a lektorka
rozvojových programov.

Založila a vedie LOGOS Academy, venuje sa najmä životnému koučingu a aplikáciám koučovacieho prístupu v rôznych profesiách.

Certifikované vzdelanie získala v oblasti biznis koučingu. Ďalšie špecializácie získala v oblastiach: práca s manželskými pármi, tímový koučing, práca s bariérami a koučovanie pomocou emócií. Od roku 2017 je lektorkou programu Kresťanský kouč – základy životného kresťanského koučingu. Stála pri zrode Školy kresťanského koučingu.

V roku 2021 ukončila akreditované vzdelanie v predmete Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK vyštudovala v rokoch 1993-1998 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre odbory matematika a informatika. Má vyše 20 ročnú prax analytika, konzultanta a školiteľa v IT oblasti.

S manželom vychovávajú dvoch synov, majú dovedna sedem krstných detí. Váži si pevné priateľstvá, umenie žasnúť a zmysel pre humor považuje za veľké životné bonusy.

Obľúbené výroky: „Radosť rozdávaním rastie.“ a „Kontemplované treba dávať ďalej.“

 

https://familygarden.sk/staff-members/miriam-nemcova/