LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Mgr. Pavol Kytka, OP

Mgr. Pavol Kytka, OP

Páter Pavol Kytka vyrastal v Trenčíne a od 1997 je členom rehole kazateľov Dominikánov. V roku 2004 skončil základné teologické štúdia na Teologickej fakulte v Košiciach.

Od roku 2004 pôsobil ako rehoľný kňaz v kláštore Dominikánov.

Roku 2007 začalo jeho kaplánske pôsobenie v Bratislave – Kalvárii, od roku 2009 so zameraním na pastoráciu vysokoškolákov.

Väčšie zmeny priniesol rok 2017, odkedy pôsobí v Dunajskej Lužnej okres Senec ako kaplán vo farnosti a v tom istom roku absolvoval výcvik kresťanského koučingu.