LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

KOUČING – nástroj pre rozvoj a vedenie ľudí (KOD2000)

“Líder má iba dve úlohy: zabezpečiť, aby sa urobilo to, čo sa má urobiť a vytvárať podmienky pre rozvoj ľudí. Lídri sú často tak zaneprázdnení tou prvou úlohou, že im nezostáva čas na tú druhú. Ak však pri práci využívajú koučovanie, zabezpečia obidve.”

John Whitmore

– Čo získate:

Schopnosť byť efektívnejší najmä v:

 • spoločnom budovaní vízie
 • prispievaní k hlbokému stotožneniu sa s touto víziou všetkých členov tímu
 • dosahovaní požadovaných výkonov, zlepšovaní výsledkov, riešení problémov na úrovni jednotlivca, tímu alebo celej organizácie
 • individuálnom rozvoji a duchovnom raste každého člena tímu
 • stimulovaní a využívaní kreativity všetkých

− Komu je program určený:

Program je určený tým, ktorí pracujú so skupinou ľudí s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok.

Je určený pre: vedúcich pracovných tímov, predstavených spoločenstiev a komunít, lídrov organizácií, riaditeľov cirkevných škôl, riaditeľov cirkevných inštitúcií, triednych učiteľov, organizátorov táborov, festivalov i kresťanských podnikateľov.

− Čo sa naučíte:

 • v programe si osvojíte zásady vedenia koučovacích rozhovorov
 • naučíte sa rozlišovať a aplikovať systematický a epizodický koučing
 • osvojíte si techniky užitočné pre lídra
 • a mnoho iného

Forma: Kombinovaná

 • webináre
 • prezenčná forma
 • individuálna práca v triádach
 • práca s mentorom a supervízorom

– Rozsah:

Celkové trvanie: 10 týždňov.

Rozsah a členenie výuky:

 • 15 hodín online vyučovanie
 • 15 hodín precvičovanie rozhovorov v trojiciach (za účasti lektora)
 • 15 hodín prezenčná výuka (v triede)
 • 13 hodín samoštúdium, analýza nahrávok, supervízie atď
 • mentoringová hodina
 • supervízna hodina

SPOLU: 60 hodín

– Štruktúra:

1. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • jedenkrát v týždni triáda za účasti lektora
 • jeden deň spoločne – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)
 • mentoring

2. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • jedenkrát v týždni triáda za účasti lektora
 • jeden deň spoločne – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)
 • supervízia

Absolvent kurzu získa Certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu.

– Alternujúci lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur675.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
Termín bude zaslaný pri dostatočnom počte záujemcov
PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur6750.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

− O kurze povedali:

Myslím, že LOGOS Academy nastavil veľmi vysokú latku iným školeniam. Program bol kvalitne pripravený, cením si to, že boli témy pripravované pre účastníkov. Kvalitní lektori so skúsenosťami. Perfektne naplánovaný čas webinárov – striedanie aktivít, práce v skupine. Tento kurz mi dal možnosť nazrieť do hĺbky môjho srdca, viac sa spoznať, nechať sa uzdravovať a vidieť silu otázok.

Mgr. Zuzana Grachová

Vynikajúci, je to jeden z najužitočnejších programov, ktoré som absolvovala. O tomto programe by mali byť informovaní najmä naši duchovní pastieri. Som presvedčená, že keby týmto kurzom prešli naši bohoslovci, omnoho ľahšie by sa im sprevádzalo ostatných veriacich. Tiež by mal super využitie v animátorských školách, všade tam, kde je potrebné sprevádzať

Mgr. Martina Žáková

Program bol vynikajúci čo sa týka dynamiky, obsahu, prístupu lektorov. Každý jeden z lektorov svojím jedinečným prístupom, svojimi vedomosťami a ľudskou a kresťanskou zrelosťou bol pre mňa svedectvom o moci Krista v jeho živote. Tento program mi dal možnosť nazrieť do hĺbky môjho srdca, stretnúť sa sama so sebou a nechať sa uzdravovať pravdou.

RNDr. Eva Šimalčíková

Vďaka vám, že vašimi ponukami, vašim prístupom – liečiť slovom – pomáhate mnohým mať nový , iný pohľad na život, na problémy a tak prispievate objavovať krásu v živote mnohých.

Margita Ambrišková

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne deje aj s koučingom (keď si prelistujete  lifestylový časopis, na každej stránke sa k téme vyjadruje nejaký…

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Využitie koučingu pri vedení ľudí (KOD2000)"

  Termín bude zaslaný pri dostatočnom počte záujemcov


  Fakturačná adresa
  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.


  (Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdete TU)