LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Ako nepremrhať svoj talent?

Koučovacie otázky ako pomôcka pri hľadaní našej výnimočnosti

Mgr. Miriam Němcová, ACC, RKK

Hovorí sa, že na celom svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky, dva rovnaké listy a ani dvaja rovnakí ľudia. Každý sme originálny. Môžeme sa jeden druhému viac alebo menej podobať, ale sme jedineční.
Každý z nás dostal do batôžka svojich daností niečo iné. Niekto vie dobre komunikovať, iný má organizačné nadanie, strategické myslenie, kreativitu, konštruktívne myslenie, ďalší vie prepájať ľudí, má schopnosť učiť ich, je trpezlivý, súťaživý, zvedavý, vie sa prispôsobovať a veľa iného.

Ako objaviť vlastné talenty?

Otázka, ktorá predchádza otázke: „ako nepremrhať svoj talent“ je otázka: „čo je vlastne mojím talentom?“ V čom som výnimočný? Čo mi ide? Čo ďalej rozvíjať?
Na tieto otázky nie je možné nájsť odpovede v príručke či múdrej knižke. Každý si ich musí zodpovedať sám za seba, nájsť na ne poctivé odpovede v sebe.
Čo teda robiť, ak chcete odhaliť vaše skutočné talenty? Ponúkame vám pár užitočných tipov:

1. Klaďte si otázky

Venujte sami sebe nerušenú chvíľku, vezmite si papier a pero a položte si nasledujúcich 12 otázok. Neponáhľajte sa. Po každej otázke sa sami seba spýtajte: „A čo ešte?“. Aj niekoľkokrát. Možno vás prekvapí, čo všetko objavíte.

 1. Čo mi dodáva silu, energiu?
 2. Čo ma baví?
 3. Čo mi ide ľahko?
 4. Pri čom zabúdam na čas?
 5. Po čom siahnem, keď mám voľnú chvíľku?
 6. Ktoré aktivity sa učím rýchlejšie ako ostatní?
 7. Pri čom často dostávam nové nápady?
 8. Kde funguje moja intuícia?
 9. Pri čom vnímam prekážky ako výzvy?
 10. V ktorej oblasti robím viac ako musím?
 11. Ktoré aktivity mi prinášajú najväčšiu radosť?
 12. O čom mi iní hovoria, že som v tom dobrý?

2. Použite Johariho okno

Johariho okno je metóda vytvorená v roku 1955 psychológmi Josephom Luftom a Harringtonom Inghamom. Pozostáva zo štyroch pohľadov samého na seba:

 • Čo o sebe viem ja a vedia to o mne aj iní?
 • Čo o sebe viem ja a iní to o mne nevedia?
 • Čo o sebe neviem a iní to o mne vedia?
 • Čo o sebe neviem a ani iní to o mne nevedia?

Pri objavovaní talentov môže poslúžiť systematickým usmernením kladenia otázok z týchto štyroch perspektív:

 • Pohľad „ja viem, oni vedia“ sa nazýva tiež verejná aréna, pretože sú to naše schopnosti, znalosti, zručnosti o ktorých dobre vieme a prezentujeme ich aj navonok – vie o nich aj naše okolie. Tieto nejako zvlášť hľadať nemusíme – sú nám známe.
  Otázky, ktoré si môžeme klásť v tomto kvadrante sú:

   

  • Čo všetko sem patrí u mňa? Čo sú moje verejne známe silné stránky a talenty?
  • O čo z toho by som určite nechcel prísť?
  • Čo z toho je pre mňa najdôležitejšie?
  • Aký to má vplyv na to, čomu sa chcem venovať?
  • Čo všetko už robím a čo by som chcel inak?
  • Keď toto viem, čo s tým urobím?

Je užitočné si odpovede na tieto otázky napísať, nielen pomyslieť. Venujete im tým väčšiu – sústredenejšiu, pozornosť a čas.

 •  Druhý uhol pohľadu je: „ja viem a oni nevedia“. Ponúka príležitosť zamyslieť sa nad vlastnými schopnosťami a zručnosťami o ktorých vieme len my sami, ale okoliu ich spravidla neodkrývame. Môžu za tým byť rôzne naše túžby a priania, ktoré si z najrozličnejších dôvodov nechávame sami pre seba, ale aj obavy a presvedčenia.
  Otázky, ktoré to môžu pomôcť preskúmať sú napríklad tieto:

   

  • Čo je za tým, že si tieto veci nechávam pre seba? K čomu mi to slúži?
  • Čo mi to dáva? Čo mi to berie?
  • Do akej miery je mi to nápomocné v žití toho, čo túžim žiť? V stávaní sa tým, kým sa túžim stať?
  • Čo by sa muselo stať, aby som bol ochotný tieto veci zdieľať? Čo k tomu potrebujem?
 •  Tretí uhol pohľadu je: „ja neviem, iní vedia“. Odkrýva naše silné stránky, ktoré nevnímame, o ktorých nevieme, ktoré si nevšímame, ale naše okolie ich eviduje, zaznamenáva. Jednoduchý spôsob ako sa o nich dozvedieť je vypýtať si spätnú väzbu.
  Užitočné otázky:

   

  • Koho by som sa mohol spýtať na moje silné stránky a talenty?
  • Čím to je, že práve tohto človeka?
  • Koho ešte?
  • Čo najlepšie môžem urobiť s tým, čo sa dozviem?
 • Štvrtý uhol pohľadu je: „ja neviem, iní nevedia“. Ponúka možnosť preskúmať naše silné stránky, ktoré máme, ale neuvedomujeme si ich ani my a nezískame ich ani od nášho okolia.
  Tu môžu byť nápomocné osobnostné testy, ktoré nám pomôžu odhaliť naše nevnímané talenty.
  Užitočným sebapoznávacím nástrojom je tiež koučovací rozhovor, kde môže dôjsť k „aha“ efektu súvisiacemu s prehĺbením sebauvedomenia a sebapoznania počas rozhovoru.
  Užitočné otázky na preskúmanie „slepého miesta“ môžu byť:

   

  • Ako veľmi – na stupnici od 1 do 10 je pre mňa dôležité objaviť tento skrytý potenciál?
  • Kvôli čomu väčšiemu mi stojí za to namáhať a hľadať ho?
  • Ako na to pôjdem?
  • Čo urobím ako prvé?
  • Čo ma podrží v tomto odhodlaní?
  • Čo ešte môžem pre seba urobiť, aby som sa lepšie spoznal?
  • Kto alebo čo mi v tom môže pomôcť?

3. Uistite sa, že ste vaše talenty identifikovali správne.

Keď sa vám podarilo identifikovať vaše talenty, preverte ich ešte krátkou skúškou. Muhlfeit a J. Costi, M. uvádzajú päť základných znakov, ktoré sú typické pre to, na čo máme skutočný talent.
Ku každému znaku ponúkame otázky na jeho preskúmanie.

Túžba

 • Mám chuť, záujem a túžbu robiť to?
 • Prirodzene ma to ťahá k tejto činnosti?
 • Zabúdam pri nej na čas?

Rýchle učenie

 • Učím sa v tejto oblasti naozaj rýchlo?
 • Ide mi to ľahko?

Intuícia

 • Viem sa v tejto oblasti zorientovať akosi prirodzene?
 • Pri viacerých činnostiach v tejto oblasti viem intuitívne „ako na ne“?
 • Darí sa mi riešiť situácie v tejto oblasti aj bez toho, aby som mal úplné zadanie alebo mi v nich niekto poradil?

Dokonalosť

 • Uvedomil som si pri týchto činnostiach, že sa mi naozaj darí?
 • Záleží mi, aby boli úlohy v týchto oblastiach prevedené dobre?

Uspokojenie

 • Cítim pri týchto činnostiach uspokojenie?
 • Teším sa pri predstave, že ich budem vykonávať znova?

Ak ste si v každom okruhu týchto otázok odpovedali prevažne „áno“, je veľká šanca, že ste svoje nadanie, talent identifikovali správne. Prajeme vám veľa vytrvalosti pri jeho rozvíjaní do majstrovstva. Nech je na úžitok vám i nám všetkým.


[1] Muhlfeit, J. Costi, M: Pozitivní leader, Bizbooks 2017
[2] Muhlfeit J., Novotná K.: Odomykanie detského potenciálu, Bizbooks 2018