LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

Efektívne a zrelé tímy nevznikajú. Rastú, vyvíjajú sa zo skupín zrením, uvedomovaním si toho, čo sa deje vo mne, medzi nami, okolo nás. K tímu môžeme vyrásť.

Eva Mohauptová

– Čo získate:

 • schopnosť pozitívne ovplyvňovať dianie v tíme, prirodzene zvyšovať efektívnosť, zaangažovanie i rast tímu i jeho členov

− Komu je program určený:

 • program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, riaditeľov škôl, pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí pracujú na spoločných úlohách so skupinou ľudí
 • podmienkou účasti na programe je ovládanie základov vedenia koučovacieho rozhovoru, resp. základov aplikovania koučovacieho prístupu

− Čo sa naučíte:

 • situačne aplikovať prvky koučingu pri práci s tímom i jednotlivcom vrámci tímu
 • vytvárať mikrointervencie zamerané na
  • posilňovanie dôvery v tíme
  • presmerovávanie pozornosti efektívnym smerom
  • učenie a objavovanie
  • integrovanie náročných členov tímu
  • ošetrovanie skrytých lojalít
 • postupy a techniky, užitočné pri práci s tímom
 • a veľa iného

Forma: online

– Rozsah:

 • 10 výukových blokov
 • 15 hodín výuky + individuálna práca v medzičase (aplikácie koučovacieho prístupu pri práci s tímom)
 • program je časovo dimenzovaný na dva a pol mesiaca (jeden výukový blok týždenne)

– Štruktúra:

 • 8 webinárov (každý 90 min); frekvencia: 2 x za týždeň
 • 2 interaktívne workshopy (každý 90 minút); po piatom a ôsmom webinári
  • precvičenie  techník využívaných pri tímovom koučovaní (techniky využiteľné aj v online priestore)

Na program voľne nadväzuje prezenčný celodenný nadstavbový workshop – Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop. Workshop je zameraný na osvojenie techník tímového koučovania, využiteľných najmä prezenčne.

– Lektori kurzu:

Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová

CPCC (CCNI), PCC (ICF), PKcS (SAKO)

− O kurze povedali:

Program mi pomohol pochopiť, prečo som dobre mienené zámery nedokázal v mojom tíme presadiť i napriek veľkému úsiliu a zmysluplným cieľom.

Pavol

Kurz mi rozšíril obzor v chápaní tímu, jeho členov a nasmerovania sa od seba na členov tímu. Vytvoril sa aj super tím účastníkov, ktorí chceli. Ďakujem všetkým.

Jozef

Zostavila som si tím podľa toho, čo som sa na kurze dozvedela o zákonitostiach fungovania tímu. Zaujímala som sa o ľudí v tíme inak – s koučovacím prístupom som vstupovala do akejkoľvek komunikácie. Tím ukážkovo šľapal.

Veľká vďaka!

Ľubomíra Fialová

Cena pre skupinu

Eur1950.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne…