LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)

Efektívne a zrelé tímy nevznikajú. Rastú, vyvíjajú sa zo skupín zrením, uvedomovaním si toho, čo sa deje vo mne, medzi nami, okolo nás. K tímu môžeme vyrásť.

Eva Mohauptová

– Čo získate:

 • získate schopnosť efektívnejšie pracovať s tímom využitím prvkov koučingu
 • naučíte sa podporovať jednotlivcov, aby si uvedomili svoju jedinečnosť a vedeli ju využiť pre spoločný cieľ skupiny
 • zistíte, ako pracovať s tímom tak, aby ľudia v tíme vedeli viac využívať potenciál jeden druhého a vzájomne zdieľať svoje zdroje

− Komu je program určený:

 • program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, riaditeľov škôl, pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí pracujú na spoločných úlohách so skupinou ľudí
 • podmienkou účasti na programe je ovládanie základov vedenia koučovacieho rozhovoru, resp. základov aplikovania koučovacieho prístupu

− Čo sa naučíte:

 • schopnosť aplikovať koučovací prístup v komunikácii s jednotlivcom rozšírite o zručnosť
  • aplikovať koučovací prístup pri práci so skupinou a
  • aplikovať koučovací prístup pri práci s jednotlivcom vrámci skupiny
 • dozviete sa základné postupy a techniky využívané v tímovom koučingu
 • zistíte, v čom sú výhody, riziká a limity tímového koučovania
 • naučíte sa, ako tvoriť otázky, ktoré podporia dozrievanie tímu i jeho členov
 • ako rozpoznať a ako vytvoriť príležitosť na aplikovanie koučovacieho prístupu v tíme alebo skupine
 • a veľa iného

Forma: online

– Rozsah:

 • 10 výukových blokov
 • 15 hodín výuky + individuálna práca v medzičase (aplikácie koučovacieho prístupu pri práci s tímom)
 • program je časovo dimenzovaný na dva a pol mesiaca (jeden výukový blok týždenne)

– Štruktúra:

 • 8 webinárov (každý 90 min); frekvencia: 1 x za týždeň
 • 2 interaktívne workshopy (každý 90 minút); po piatom a ôsmom webinári
  • precvičenie  techník využívaných pri tímovom koučovaní (techniky využiteľné aj v online priestore)

Na program voľne nadväzuje prezenčný celodenný nadstavbový workshop – Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop. Workshop je zameraný na osvojenie techník tímového koučovania, využiteľných najmä prezenčne.

– Lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur265.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)

(pri prihlásení do 18.12.2021 cena: 225,- € )


Termín:
Základný kurz
webináre (90 min)
od 12.1.2022 do 09.03.2022
stredy o 17:00,

workshopy (90 min)
16.02.2022 a 16.03.2022
o 17:00

za doplatok 145,- €
Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop
(celodenný workshop)
26.03.2022 v čase 9:00 – 17:00
v Bratislave (miesto bude upresnené,
cena zahŕňa občerstvenie počas dňa, v cene nie je zahrnutý obed)

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur2250.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne deje aj s koučingom (keď si prelistujete  lifestylový časopis, na každej stránke sa k téme vyjadruje nejaký…

 

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Koučovací prístup ako nástroj pre prácu s tímom a skupinou (KOD2300)"

  Základný kurz: webináre (90 min): od 12.1.2022 do 09.03.2022 stredy o 17:00,workshopy (90 min): 16.02.2022 a 16.03.2022 o 17:00

  Nadstavbový workshop: Techniky používané pri práci s tímom – praktický workshop (celodenný workshop): 26.03.2022 v čase 9:00 – 17:00, v Bratislave (miesto bude upresnené)


  základný kurznadstavbový workshop
  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.