LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)

Za mňa jeden z najlepších kurzov, aký som kedy absolvovala.

Mgr. Lucia Múčková, riaditeľka Spojenej škole sv. Uršule, absolventka kurzu

– Čo získate:

Schopnosť

 • byť efektívnejší pri motivovaní vašich žiakov a dosahovaní spoločných výsledkov
 • pomôcť im k hlbšiemu porozumeniu samých sebe, vlastným prednostiam, talentom, povolaniu
 • pokojne riešiť aj náročné situácie
 • maximalizovať rozvinutie potenciálu žiakov
 • účinne stimulovať záujem vašich žiakov o duchovný rast

− Komu je program určený:

Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov, zástupcov, riaditeľov škôl a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k formácii človeka.

− Čo sa naučíte:

 • čo je to koučovací prístup k žiakom a ako ho používať
 • prečo je koučovací štýl taký účinný
 • ako sa tvoria premieňajúce otázky
 • v čom spočíva umenie počúvať reč duše druhého človeka
 • ako sa disponovať na takýto štýl práce s iným človekom
 • vyvážene používať direktívny a koučovací prístup
 • a mnoho iného
Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga

Forma: online

– Rozsah:

 • Časovo je program dimenzovaný na dva mesiace (jeden až dva výukové bloky týždenne).

– Štruktúra:

 • 10 webinárov (každý 60 minút)
 • dva interaktívne (90 minútové) workshopy
  • integrovanie naučeného, vzájomné zdieľanie, ukážky rozhovorov, aplikácia naučeného (po piatom webinári)
  • vypracovanie akčného plánu: „Kde, ako v akých situáciách budem uplatňovať koučovací štýl v mojej práci?“ (po desiatom webinári)

Medzi jednotlivými blokmi účastníci pracujú na úlohách samostatne.

Program realizujeme primárne pre skupiny (ideálna veľkosť skupiny je 12).
V prípade dostatočného počtu záujemcov zrealizujeme aj otvorený kurz – pre jednotlivcov.

– Alternujúci lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur175.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webináre (60 min):
od 14.02.2022 do 28.03.2022,
pondelky a štvrtky
o 19:00
(s výnimkou pondelka 28.02.2022 a štvrtku 3.3.2022)

workshopy (90 min):
10.03.2022 a 31.03.2022
o 19:00PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur1650.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

– Čo povedali v dotazníku o kurze jeho absolventi?

V čom bol jeho najväčší prínos pre Vás osobne?

 • Zmenilo sa moje osobné nastavenie – nemusím byť len ako mentor, ale aj ako kouč. Získali sme praktické nástroje, ako to uviesť do praxe.
 • Kurz mi dal cenné poznatky a skúsenosti o dobrých otázkach, o hmle, ktorú používam, o vlastných zdrojoch konkrétneho jednotlivca, s ktorým rozprávam – spája sa mi to s úctou. Oslobodzuje ma to od mesiášskeho komplexu. Pokoj. Hĺbku.
 • Uvidela som možnosti využitia koučovacieho štýlu aj v rodinnom prostredí
 • Uvedomila som si, že nemusím byť vždy mentorom alebo tým, kto pozná odpovede, ale že v určitých situáciách môžem druhému pomôcť skôr ako kouč, pretože on – koučovaný – pozná najlepšie odpovede pre seba.
 • Aj autokoučing je výborná vec, pretože sa môžem zamýšľať nad prekážkami a príležitosťami pre mňa osobne. Začala som sa tiež zamýšľať nad otázkami, ktoré kladiem a ako ich kladiem, nad tým, ako viem či neviem počúvať druhých a ktoré svoje zlé návyky by som v rozhovoroch mohla obmedziť.

Odporučili by ste takýto vzdelávací program absolvolať Vašim kolegom? Prečo?

 • Áno. Je to pre mňa pozitívny posun v komunikácii.
 • Áno, ak sa dobro (a toto dobré je) bude šíriť, budeme sa mať a cítiť dobre tam, kde sme a s tými, s ktorými trávime čas.
 • Áno, už som to aj spravila, je to veľmi vhodné na budovanie ľudských vzťahov vo všeobecnosti a konkrétne kvôli skvalitneniu výchovno vzdelávacieho procesu na našich školách
 • Áno, pretože z pozície mentora sa dostanú do pozície kouča, a z môjho pohľadu je čoraz viac situácii v škole, v ktorých je učiteľ viac kouč ako mentor. Zároveň sa naučí novým zručnostiam, ako klásť otvorené otázky, pomôcť študentovi uzrejmiť si konkrétny cieľ , s ktorým študent prichádza, pomáha študentovi vhodnými otázkami hľadať rôzne a viaceré možnosti pri riešení svojich problémov atď.
 • Áno. Prínos vidím pre učiteľov všeobecne, ale aj pre triednych učiteľov, ktorí sprevádzajú svoju triedu rokmi v škole a mohli by to využiť v koučovacích aj bežných rozhovoroch, najmä majú dôveru svojich žiakov alebo šancu na jej získanie.

Čo hodnotíte ako najväčší prínos programu pre Vás profesne?

 • Je to pre mňa nový “pracovný “nástroj.
 • Viac som si uvedomila, v ktorých situáciach a ako môžem využiť prvky koučingu. V školskom prostredí je tých príležitostí veľmi veľa.
 • Klásť vhodné otázky, bez použitia „prečo“, bez toho , aby sme protistrane podsúvali odpoveď.
 • Najmä využitie koučovacieho štýlu v rozhovore „jeden na jedného“ s kolegami, rodičmi, žiakmi…
 • Ak budem trénovať to, čo sme sa na kurze naučili, mohlo by to priniesť úžitok v rozhovoroch, ktoré mávam s rôznymi skupinami ľudí, od učiteľov, cez žiakov alebo rodičov – napr. už len to kladenie otázok a počúvanie.

Čo nám ešte odkazujú naši účastníci?

 • Želám veľa spokojných koučovaných a účastníkov, dychtivých využívať poznané v praxi.”
 • Nech Vás Pán žehná, aby ste to dobro a kvalitu nového života mohli sprostredkovať aj druhým.
 • Pokračujte ďalej 🙂 Myslím, že je v tom veľká budúcnosť.
 • Boli ste výborní, nápomocní, vytvárali ste atmosféru dôvery; snažili ste sa nám odovzdať všetko, čo sa zmestilo do vyhradeného času; okomentované prezentácie nám dôkladne a zrozumiteľne ilustrovali všetko, čo by sme k téme mali vedieť; mali sme veľa príležitostí na precvičovanie.
 • Ďakujem celému tímu za nezabudnuteľný webinár… myslím, že mi bude aj celkom smutno, že už skončil. Bolo to krásne a dobrodružné objavovanie sily otázok každý týždeň. Nech Vám Pán odmení, že ste do toho s nami išli a ponúkli ste svoje zručnosti aj takýmto spôsobom. Aj vďaka vám sa teším na pokračujúce dobrodružstvo premieňajúcich otázok v mojom živote
 • Za mňa jeden z najlepších kurzov, aký som kedy absolvovala.
 • Oceňujem praktické nácviky na tomto kurze. Nechcelo sa mi, ale boli najdôležitejšie.
 • Veľmi sa mi páčilo ako to bolo navrhnuté a vyvážené. Vnímala som ako dodržujete čas- bolo to promptné, pružné, efektívne. Super bolo aj to, že to bolo rozložené na dlhšie časové obdobie. Moja hlava si stihla všimnúť, že sa snažím naučiť niečo nové. Musela som sa k tomu vracať, robiť úlohy, rozprávali sme sa o tom so sestrami. Ak by to bol dvojdňový seminár, tak by to bolo, z môjho hľadiska, omnoho menej úspešné.

Tento vzdelávací program mi pomohol získať novú chuť – odhodlanie do riešenia ťažších situácií, ktoré prináša život i služba.

Mgr. Eva Litváková (sr. Cordia) ,
Riaditeľka školy: Gymnázium sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

Koučovací prístup pomáha ľuďom nájsť v sebe silu a motiváciu pre zmenu, po ktorej túžia a prijať za ňu aj zodpovednosť.

PaedDr. Mária Exnerová
Riaditeľka školy: Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY, Bardejov

Prečítajte si:

Koučing môže otvárať cestu k zmene v školstve

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Má zmysel uvažovať o koučingu v manažmente škôl? Verím, že nečakáte odpoveď „nie“. Skúsim však  poctivo uviesť dôvody, prečo si myslím, že áno. V podstate dôvod je len jeden a ten má meno zákazník a jeho spokojnosť. Možno to znie…

Ako nepremrhať svoj talent?

Koučovacie otázky ako pomôcka pri hľadaní našej výnimočnosti Mgr. Miriam Němcová, ACC, RKK Hovorí sa, že na celom svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky, dva rovnaké listy a ani dvaja rovnakí ľudia. Každý sme originálny. Môžeme sa jeden druhému viac…

Využitie koučovacieho prístupu – nové možnosti v oblasti rozvoja školstva

Marián Kubeš, PCC, CMC Už roky sa potvrdzuje, že spolupráca s koučom pomáha ľuďom dosahovať lepšie výsledky v tom, čo robia a ako žijú. Aj preto sa organizácie na celom svete zaujímajú o to, ako konkrétne v ich odvetví možno intenzívnejšie uplatniť premieňajúcu…

„Myslela som si, že som zdatná v komunikácii, ale otvorili sa mi oči.“

Rozhovor so s. Máriou Ritou, OSU, o prínose koučovacieho prístupu pre jej prácu pedagóga, pre ňu samu i jej komunitu. Sestra Mária Rita, absolvovali ste kurz Využívanie koučovacieho štýlu. Čo to s vami urobilo? Čo nové ste na kurze objavili? Oslovilo ma hneď…

 

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga (KOD6000)"

  webináre (60 min): od 14.02.2022 do 28.03.2022, pondelky a štvrtky o 19:00 (s výnimkou pondelka 28.02.2022 a štvrtku 3.3.2022); workshopy (90 min): 10.03.2022 a 31.03.2022 o 19:00


  Fakturačná adresa
  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.


  (Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdete TU)