LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

UČITEĽ ako KOUČ (KOD7000)

– Čo získate:

Posilnenú schopnosť:

 • viesť efektívne rozhovory so žiakmi, rodičmi i kolegami
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporiť osobnostný a duchovný rast
 • stimulovať a využívať kreativitu žiakov

− Komu je program určený:

Je určený pre všetkých, ktorí vstupujú do komunikácie s inými ľuďmi a majú príležitosť podporiť ich osobnostné učenie a rast: triednych učiteľov, učiteľov, asistentov učiteľa, kariérnych poradcov, výchovných poradcov, vychovávateľov, animátorov, organizátorov táborov, festivalov.

− Čo sa naučíte:

 • v programe si osvojíte základy vedenia koučovacích rozhovorov
 • zlepšíte svoju schopnosť aktívneho počúvania
 • naučíte sa klásť efektívne otázky
 • osvojíte si techniky, užitočné pre prehĺbenie uvedomenia a prebratie zodpovednosti
 • dávať jasnú, pravdivú a efektívnu spätnú väzbu
 • a mnoho iného

Forma: Kombinovaná

 • webináre
 • prezenčná forma
 • individuálna práca v triádach
 • práca s mentorom a supervízorom

– Rozsah:

Celkové trvanie: 10 týždňov.

Rozsah a členenie výuky:

 • 15 hodín online vyučovanie
 • 15 hodín precvičovanie rozhovorov v trojiciach (za účasti lektora)
 • 15 hodín prezenčná výuka (v triede)
 • 13 hodín samoštúdium, analýza nahrávok, supervízie atď
 • mentoringová hodina
 • supervízna hodina

SPOLU: 60 hodín

– Štruktúra:

1. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • workshop 1 – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)
 • 1 krát v každom týždni triáda za účasti lektora
 • 1 krát individuálny mentoring

2. časť

 • 5 krát webinár po 90 min raz za týždeň
 • workshop č. 2 – prezenčne (dá sa urobiť aj alternatívna online)
 • 1 krát v každom týždni – triáda za účasti lektora
 • 1 krát individuálna supervízia

Absolvent kurzu získa Certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu.

-Lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur675.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
Termín bude zaslaný pri dostatočnom počte záujemcov
PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur6750.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne deje aj s koučingom (keď si prelistujete  lifestylový časopis, na každej stránke sa k téme vyjadruje nejaký…

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "UČITEĽ ako kouč (KOD7000)"

  Termín bude zaslaný pri dostatočnom počte záujemcov

  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.


  (Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdete TU)