LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Rozhovor o koučovacom prístupe pre pedagógov s Ing. Máriou Borovskou

Ing. Mária Borovská je zriaďovateľka Súkromnej základnej školy Libellus v Bratislave. Pred časom spolu s celým tímom – učiteľmi, vychovávateľmi, vedením i spoluzriaďovateľom tejto školy, absolvovali v LOGOS Academy kurz o využívaní koučovacieho prístupu pri práci pedagóga.

Maruška, ty si kurz koučovacieho prístupu absolvovala pred časom individuálne. Následne si sa rozhodla, ponúknuť ho celému tímu učiteľov a vychovávateľov vašej školy. Čo stálo za myšlienkou absolvovať takýto program ešte raz a so všetkými kolegami?

Áno, máš pravdu. Koučovací prístup som absolvovala minulý rok na jeseň a bola som veľmi spokojná. Hneď som vedela, že toto je presne to, čo potrebujeme, aby sme zvládali tútoring, a preto som túžila, aby týmto kurzom prešli všetci kolegovia v našej škole. Škola LIBELLUS je výnimočná aj tým, že máme tútoring s deťmi i rodičmi, čo nám zručnosť koučovacieho prístupu pomôže lepšie takýto rozhovor uchopiť. Keďže som aj absolventkou programu Kresťanský kouč, tento kurz bol pre mňa taký „koučing v skratke“.

Ako hodnotíš toto rozhodnutie spätne?

Svoje rozhodnutie hodnotím ako veľmi dobré a určite to naplnilo moje očakávania. Som rada, že sa nám, popri náročnému rozbiehaniu novej školy, podarilo zabsolvovať tento kurz. Verím, že ho postupne absolvujú aj noví kolegovia, ktorí k nám nastúpia.

Ako na nápad, osvojiť si koučovací prístup, reagovali vaši učitelia? Predsa len, toto obdobie pandémie je pre nich zvlášť náročné. Išli na vzdelávanie dobrovoľne? 😊

Milá otázka. 😊 Dobre by bolo opýtať sa aj priamo učiteľov. Jasné, že nevedeli do čoho idú, ale ako som už spomenula vyššie – tútoring bez koučovacieho prístupu sa len veľmi ťažko realizuje v praxi a bez tohto kurzu si to neviem celkom predstaviť. Aby náš tútoring bol kvalitný, potrebovali sme k tomu tento váš kurz. Myslím, že boli radi, že tento kurz zabsolvovali, aj keď to bolo na úkor ich voľného času.

Ako sa vám darilo zariadiť, že sa celý zbor mohol programu zúčastniť súčasne? Veď škola paralelne fungovala normálne.

Áno, samozrejme, škola fungovala vo svojom normálnom režime. Najskôr sme hľadali najvhodnejší čas i spôsob ako to zrealizovať pre všetkých kolegov naraz. Nakoniec sme sa zhodli na čase o 17:10 hod, nakoľko vychovávatelia končia školský klub o 17:00 hod, čiže mali krátku pauzu a pripájali sa priamo zo školy. Jasné, že sme mohli vymyslieť i iný časový rámec, no takto mali možnosť pedagógovia i vychovávatelia možnosť absolvovať kurz spoločne a stráviť čas rozvíjaním vzájomných vzťahov, lepšie sa spoznať, zdieľať svoje skúsenosti i rozhovory. Rovnako ako v koučingu i v tútoringu je vzájomný vzťah veľmi dôležitý.

Čo by si odkázala riaditeľom a zriaďovateľom, ktorí zvažujú, či do toho ísť podobne ako vy a koučovací prístup komunikácie priniesť aj na svoju školu?

Vrelo odporúčam absolvovať kurz Koučovacieho prístupu pri práci pedagóga rovnako ako aj moji kolegovia. Nie je možné mať kvalitné školy bez kvalitných učiteľov. Je to ďalší nástroj ako mať vzdelaných pedagógov a predchádzať tak možným konfliktom. Prácou pedagóga je chcieť sa neustále posúvať dopredu, vzdelávať a zlepšovať sa vo svojom profesijnom raste. Možnosť prejsť si týmto kurzom ako kolektív, nám ukázala to, ako sa navzájom podporiť a citlivo vnímať vzájomnú komunikáciu. Koučovací prístup nás naučil ako správne klásť otázky. Naučil nás ako lepšie a sústredenejšie počúvať toho, kto hovorí a zároveň mu dať pocítiť, že nám na ňom záleží. Zručnými otázkami ho podnietiť aby viac premýšľal. Každý má v sebe odpoveď, len ju potrebuje nájsť. Myslím si, že koučovací prístup by mali ovládať všetci, ktorí pracujú s ľuďmi.
Svoje využitie nájde nielen v profesionálnom raste, ale je to výborná pomôcka aj pri bežnej komunikácii v súkromnom živote s manželom, deťmi, rodičmi, kolegami, pri každej komunikácií s inými.
Ďakujem Vám, LOGOS Academy, za možnosť absolvovať tento kurz. Tešíme sa na zrealizovanie ďalšieho kurzu o EMÓCIÁCH, ktorý nás posunie stať sa lepšími ľuďmi – učiteľmi.