LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)

Húsenica nedosiahne svoj potenciál tým, že bude chodiť na hodiny lietania, ale iba tým, že sa vyvinie v motýľa.

– Čo získate:

Získate schopnosť a možnosť

 • vidieť v ľuďoch potenciál a rozvíjať ho
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporovať osobnostný i duchovný rast iných
 • rozvíjať vlastné dary a talenty – byť aj sám sebe koučom
 • viesť koučovacie rozhovory, ktoré budete využívať vo svojej praxi

− Komu je program určený:

 • Kurz je určený pre: učiteľov, manažérov, vedúcich skupín, HR pracovníkov, výchovných poradcov, trénerov, vedúcich spoločenstiev a všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť efektívne transformačné rozhovory, vedúce k autentickej zmene.

− Čo sa naučíte:

 • samostatne viesť transformačný koučovací rozhovor (v súlade so základnými kompetenciami ICF)
 • aktívne počúvať druhého človeka
 • klásť inšpirujúce a prehlbujúce otázky
 • podporovať preberanie zodpovednosti za riešenie úlohy
 • používať koučovacie techniky (pochopiť ich zmysel i diapazón použitia)
 • dávať jasnú, pravdivú a efektívnu spätnú väzbu
 • a mnoho iného

Forma: Kombinovaná

 • workshopy – prezenčne
 • webináre – online
 • práca s akreditovaným supervízorom – online
 • práca s akreditovaným mentorom koučingu – online

– Rozsah:

 • workshopy 2x2dni (vrátane skúšky)
 • webináre 9x2hodiny (v jednom týždni jeden webinár)
 • práca s akreditovaným supervízorom: 2 hod
 • práca s akreditovaným mentorom koučingu: 2 hod
 • samostatná práca v priebehu programu (precvičovanie rozhovorov v trojiciach, reflexie, samoštúdium): 30 hod.

Celkové trvanie: 10 týždňov.

Rozsah:  80 hodín (50 hodín priama práca s lektorkami; 30 hod. samostatná práca)

Absolvent kurzu získa Certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu.

Podmienky získania Certifikátu:

 • absolvovať min. 75% výuky, realizovanej za prítomnosti lektoriek
 • úspešne absolvovať skúšku

Skúška pozostáva z predvedenia koučovacieho rozhovoru (naživo alebo zo zaslanej nahrávky) s preukázaním kľúčových kompetencií kouča (na základnej úrovni), ako ich definuje ICF (https://www.icf.sk/co-je-icf/klucove-kompetencie-icf)

Poznámka:

 • v prípade neúčasti na výuke je možné poskytnúť záznam z výuky, za účelom samoštúdia (nepočíta sa však ako osobná prítomnosť na kurze)

– Lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur1380.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:

workshop č.1 (2 dni):
21-22.4.2023, prezenčne v Bratislave

webináre online (120 min) :

od 27.4.2023 do 22.6.2023 v štvrtky

v čase 18:00-20:00

(s výnimkou 18.5.2023, namiesto ktorého sa realizuje webinár v termíne 16.5.2023 v utorok)

workshop č.2 a skúška (2 dni):

26-27.6.2023,

prezenčne v Bratislave

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

 

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne deje aj s koučingom (keď si prelistujete  lifestylový časopis, na každej stránke sa k téme vyjadruje nejaký…

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)"

  • workshop č.1 (2 dni): 21-22.4.2023, prezenčne v Bratislave

  • webináre online (120 min) : od 27.4.2023 do 22.6.2023 v štvrtky v čase 18:00-20:00 (s výnimkou 18.5.2023, namiesto ktorého sa realizuje webinár v termíne 16.5.2023 v utorok)

  • workshop č.2 a skúška (2 dni): 26-27.6.2023, prezenčne v Bratislave

  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.


  (Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdete TU)