LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Letný KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)

Húsenica nedosiahne svoj potenciál tým, že bude chodiť na hodiny lietania, ale iba tým, že sa vyvinie v motýľa.

– Čo získate:

Získate schopnosť a možnosť

 • vidieť v ľuďoch potenciál a rozvíjať ho
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporovať osobnostný i duchovný rast iných
 • rozvíjať vlastné dary a talenty – byť aj sám sebe koučom
 • viesť koučovacie rozhovory, ktoré budete využívať vo svojej praxi

− Komu je program určený:

 • Kurz je určený pre: učiteľov, manažérov, vedúcich skupín, HR pracovníkov, výchovných poradcov, trénerov, vedúcich spoločenstiev a všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť efektívne transformačné rozhovory, vedúce k autentickej zmene.

− Čo sa naučíte:

 • samostatne viesť transformačný koučovací rozhovor (v súlade so základnými kompetenciami ICF)
 • aktívne počúvať druhého človeka
 • klásť inšpirujúce a prehlbujúce otázky
 • podporovať preberanie zodpovednosti za riešenie úlohy
 • používať koučovacie techniky (pochopiť ich zmysel i diapazón použitia)
 • a mnoho iného

Forma: Kombinovaná

 • workshopy – prezenčne v Bratislave
 • precvičovanie rozhovorov online

– Rozsah:

 • workshopy 3x2dni (vrátane skúšky) prezenčne
 • práca s akreditovaným supervízorom: 2 hod online
 • práca s akreditovaným mentorom koučingu: 4 hod online
 • samostatná práca v priebehu programu (precvičovanie rozhovorov v trojiciach, reflexie, samoštúdium): online 22 hod.

Celkové trvanie: 7 týždňov.

Rozsah:  70 hodín (48 hodín priama práca s lektorkami; 22 hod. samostatná práca)

Absolvent kurzu získa Certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu.

Podmienky získania Certifikátu:

 • absolvovať min. 75% výuky, realizovanej za prítomnosti lektoriek
 • úspešne absolvovať skúšku

Skúška pozostáva z predvedenia koučovacieho rozhovoru (naživo alebo zo zaslanej nahrávky) s preukázaním kľúčových kompetencií kouča (na základnej úrovni), ako ich definuje ICF (https://www.icf.sk/co-je-icf/klucove-kompetencie-icf)

– Lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur1380.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:

workshop č.1 (2 dni):
21 – 22.08.2023, prezenčne v Bratislave

workshop č. 2 (2 dni) :

18 – 19.09.2023, prezenčne v Bratislave

workshop č. 3 (2dni)

06 – 07.10.2023, prezenčne v Bratislave

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

 

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne…


  Prihláška
  Letný KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)


  workshop č. 1 (2 dni): 21 - 22.8.2023, prezenčne v Bratislave


  workshop č. 2 (2 dni): 18 - 19.9.2023, prezenčne v Bratislave


  workshop č. 3 (2 dni): 06 - 07.10.2023, prezenčne v Bratislave


  1Údaje učastníka
  2Firemné údaje

  3Fakturačná adresa

  4Iné  5Informácie o platbe a GDPR

  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.
  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov(Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdeteTU)

     Súhlasím so zasielaním noviniek a ponúk Logos Academy