LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)

Ucelená koučovská vzdelávacia aktivita akreditovaná Slovenskou asociáciou koučov (SAKO)

Húsenica nedosiahne svoj potenciál tým, že bude chodiť na hodiny lietania, ale iba tým, že sa vyvinie v motýľa.

Páčilo sa mi zostavenie programu, jeho obsah, energia s ktorou sa pracovalo, efektívne využitie každej minúty. Oceňujem zrozumiteľnosť informácií. Vyhovovala mi dĺžka kurzu, aby som mohla vstrebať všetku teóriu a zažiť aj osobnú premenu myslenia o iných ľuďoch a aj sama voči sebe. KPK mi dal nový, krajší pohľad na človeka a jeho schopnosti. Cez vlastný zážitok som získal vieru, že človek najlepšie pozná odpovede na svoje otázky – ak dostane priestor a sprievodcu. Dostala som viac, ako som si dokázala predstaviť. Ďakujem.

/Ľubomíra Strážovská, inštruktorka soc. rehabilitácie/

– Čo získate:

Získate schopnosť a možnosť

 • vidieť v ľuďoch potenciál a rozvíjať ho
 • pomôcť hľadať funkčné a hodnotovo ukotvené riešenia
 • rozvíjať dôveru a pocit bezpečia v komunikácii
 • podporiť samostatnosť a preberanie zodpovednosti
 • podporovať osobnostný i duchovný rast iných
 • rozvíjať vlastné dary a talenty – byť aj sám sebe koučom
 • viesť koučovacie rozhovory, ktoré budete využívať vo svojej praxi

− Komu je program určený:

 • Kurz je určený pre: projektových manažérov, vedúcich projektových skupín, HR pracovníkov, výchovných poradcov, trénerov, učiteľov, vedúcich spoločenstiev a všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť efektívne transformačné rozhovory, vedúce k autentickej zmene.
 • Kurz je akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov (SAKO) ako ucelená koučovská aktivita, ktorá spĺňa podmienky medzinárodných štandardov pre profesionálne vzdelávanie koučov. 

− Čo sa naučíte:

 • samostatne viesť transformačný koučovací rozhovor (v súlade so základnými kompetenciami ICF)
 • aktívne počúvať druhého človeka
 • klásť inšpirujúce a prehlbujúce otázky
 • podporovať preberanie zodpovednosti za riešenie úlohy
 • používať koučovacie techniky (pochopiť ich zmysel i diapazón použitia)
 • a mnoho iného

Forma: Kombinovaná

 • workshopy – prezenčne
 • webináre – online
 • práca s akreditovaným supervízorom – online
 • práca s akreditovaným mentorom koučingu – online

– Rozsah:

 • workshopy 2x2dni (vrátane skúšky)
 • webináre 9x2hodiny (v jednom týždni jeden webinár)
 • práca s akreditovaným supervízorom: 1 hod
 • práca s akreditovaným mentorom koučingu: 3 hod
 • práca v priebehu programu (precvičovanie rozhovorov v trojiciach, reflexie, samoštúdium).

Celkové trvanie: 10 týždňov.

Rozsah: 80 hodín (67 hodín priama práca s lektorom; 13 hod. samostatná práca; počet hodín teórie: 36; počet hodín praxe: 44)

Úspešný absolvent kurzu získa Osvedčenie potvrdzujúce absolvovanie kurzu.

Podmienky získania Osvedčenia:

 • absolvovať min. 75% výuky, realizovanej za prítomnosti lektora
 • úspešne absolvovať skúšku

Skúška pozostáva z predvedenia koučovacieho rozhovoru (naživo alebo zo zaslanej nahrávky) s preukázaním kľúčových kompetencií kouča (na základnej úrovni), ako ich definuje ICF (https://www.icf.sk/co-je-icf/klucove-kompetencie-icf)

Poznámka:

 • v prípade neúčasti na výuke je možné poskytnúť záznam z výuky, za účelom samoštúdia (nepočíta sa však ako osobná prítomnosť na kurze)

– Lektori kurzu:

Odborný garant

Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová

CPCC (CCNI), PCC (ICF), PKcS (SAKO)

Pomocný lektor

Cena pre účastníka

Eur1380.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)

*dotovaná cena pre účastníkov tohto behu je 996,- Eur

Termín:
workshop č. 1 (2 dni):
07-08.06.2024, prezenčne v Bratislave,
v čase 09:00-17:00

webináre online
pred prázdninami (120 min) :
od 10.06.2024 do 26.06.2024,
v pondelok a stredu,
v čase 19:00-21:00, okrem 24.6.2024

webináre online
po prázdninách (120 min) :
od 04.09.2024 do 25.09.2024,
v stredu,
v čase 19:00-21:00

workshop č. 2 a skúška (2dni)
27-28.9.2024, prezenčne v Bratislave, v čase 09:00-17:00

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

 

– Čo povedali o kurze jeho absolventi?

Skvelý kurz – dobre nastavený, kvalitne pripravený, dobrá nadväznosť krokov, logické. Presiahol moje očakávania.

/Zuzana Jarabová/

Po kurze vnímam, aká veľká hodnota je vedieť dobre počúvať, dať druhému priestor na sebareflexiu a ako vhodné otázky dokážu človeku pomôcť nájsť riešenia na to, čo potrebuje.
Oceňujem profesionálny prístup, dodržiavanie času, autenticitu, milé školiteľky. Som veľmi obohatená a odporúčam zažiť!

/Sr. Jana Smutná, SSpS/

Vynikajúca kvalita, prevedenie, profesionalita, podporujúci prístup.
Ďakujem za otvorenie očí, mysle, slobodu v premýšľaní. Okrem nových zručností, ako viesť povzbudzujúci rozhovor som dostala nový pohľad a riešenia aj pre svoje nedoriešené záležitosti.

Veľká vďaka.

/Marcela Černá/

„Prihlásila som sa na kurz, lebo už som mala dobré skúsenosti s lektorkami v LOGOS Academy. Páčilo sa mi, že bol kurz zameraný prakticky a že to nebolo iba v názve kurzu. Vysoká profesionalita lektoriek, otvorenosť, dobrá atmosféra, výborná komunikácia, informovanosť – to sú všetko plusy kurzu.“

/Alena Kolárovská/

„Rozhodnutie ísť na kurz KPK, bolo pre mňa jedno z najlepších – aj ako pre človeka, aj profesne. Odporúčam ho, lebo v súlade ide vysoká profesionalita spolu s ľudskosťou. V bezpečnom prostredí sa dobre objavuje a slobodne rastie.“

/Iveta Jančušková/

„Dozvedela som sa o vás od mojej známej, ktorá u vás absolvovala kurz „koučovací prístup“ a keďže to odprezentovala práve ona, vedela som, že váš kurz bude skvelý. Prekvapila ma otvorenosť a „domáckosť prostredia“. Pomohlo to vytvoriť bezpečný priestor pre koučovaných a koučov. Cítila som, že je to prostredie, kde sa môžem posúvať a zároveň aj robiť chyby.“

/Martina Stupková/

„Od prvého dňa som sa stretla s priateľským podporujúcim prístupom a veľkou profesionalitou. Páči sa mi, ako je celý program KPK postavený. Človek sa posúva, vďaka koučovacím rozhovorom, každé jedno stretnutie. Páčilo sa mi odovzdávanie praktických skúseností školiteliek a mentoringy, ktoré nám ponúkli. Nielen, že som sa naučila koučovacie zručnosti, ale veľmi to pomohlo aj môjmu sebauvedomeniu. Veľmi odporúčam.“

/Zuzana Ličková/

„Úžasná profesionalita skĺbená s ľudskosťou. Kurz mi priniesol uvedomenie si:
– potreby zastaviť sa a venovať sa otázkam, ktoré trápia
– koučing mení pohľad na problémy (zmenšuje ich). Kurz mi priniesol do cesty výborných ľudí.“

/Anka Lukáčová/

Prečítajte si:

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne…


  Prihláška
  KPK-Kurz praktického koučingu (KOD8200)


  workshop č. 1 (2 dni): 07-08.06.2024, prezenčne v Bratislave, v čase 09:00-17:00


  webináre online pred prázdninami (120 min) : od 10.06.2024 do 26.06.2024, v pondelok a stredu, v čase 19:00-21:00, okrem 24.6.2024


  webináre online po prázdninách (120 min) : od 04.09.2024 do 25.09.2024, v stredu, v čase 19:00-21:00


  workshop č. 2 a skúška (2 dni): 27-28.9.2024, prezenčne v Bratislave, v čase 09:00-17:00


  1Údaje učastníka
  2Firemné údaje

  3Fakturačná adresa

  4Iné  5Informácie o platbe a GDPR

  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.
  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdete TU)
  *Súhlasím s VOP (Všeobecné obchodné podmienky nájdete TU)
     Súhlasím so zasielaním noviniek a ponúk Logos Academy