LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

Som veľmi vďačná, že som mohla byť súčasťou tohto kurzu, kde sme v láske a v pochopení mohli rásť v koučovacích zručnostiach. Koučovací prístup je priateľskou a zároveň efektívnou formou pomoci, či už v práci alebo v súkromí. A mne veľmi pomohol tento kurz inak pozerať na problémy, ktoré sa má dotýkajú. Vytvorili sme krásnu skupinku úprimných ľudí, ktorí spolu mohli rásť, vďaka odbornosti a láskavému prístupu dvoch profesionálnych koučiek Miriam a Zuzky. Zo srdca ďakujem.

Monika Činčárová

– Čo získate:

Schopnosť byť efektívnejší najmä v:

 • hľadaní a mobilizácii vlastných zdrojov klienta
 • posilňovaní jeho osobnostného rastu a nezávislosti
 • optimálnemu uplatneniu klienta a jeho reálnej orientácii v živote
 • jeho podpore hľadania vlastných riešení, za ktoré dokáže prebrať zodpovednosť a majú trvácny charakter

Koučovací štýl môže byť uplatniteľný obzvlášť v

 • individuálnej komunikácii s klientom
 • komunikácii a práci s rodinou klienta
 • práci so skupinou klientov
 • komunikácii vrámci pracovného tímu

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre profesionálov i laikov v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách. Je zvlášť vhodný pre ľudí pohybujúcich sa v oblasti sociálnej sféry, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva a dobrovoľníctva.

− Čo sa naučíte:

 • V tomto programe sa dozviete, v ktorých situáciách z vašej praxe, môže byť koučovací prístup užitočný.
 • Naučíte sa ako rozpoznať príležitosti na jeho aplikovanie a získate praktickú skúsenosť, ako to urobiť.
 • Zistíte, podľa čoho rozlíšiť, kedy je pre klienta užitočnejšia rada alebo expertné stanovisko a kedy otázka. A aj to, ako takáto otázka môže znieť.
Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách

Forma: online

– Rozsah:

 • Časovo je dimenzovaný na dva mesiace (jeden až dva výukové bloky týždenne).

– Štruktúra:

 • 10 webinárov (každý 60 minút)
 • dva interaktívne workshopy (každý 90 minút)

Medzi jednotlivými blokmi účastníci pracujú na úlohách samostatne. K dispozícii majú súkromnú výukovú časť nášho webu LOGOS Academy i privátnu skupinu na fb, kde môžu s kolegami i lektormi zdieľať svoje skúsenosti, otázky i napredovanie.

Program realizujeme primárne pre skupiny (ideálna veľkosť skupiny je 12).
V prípade dostatočného počtu záujemcov zrealizujeme aj otvorený kurz – pre jednotlivcov.

– Lektori:

Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová

CPCC (CCNI), PCC (ICF), PKcS (SAKO)

− O kurze povedali:

Kurz mi umožnili nahliadnuť do sveta plného otázok – inak kladených otázok ako som bola zvyknutá. Profesne mi kurz dal nové možnosti kladenia otázok, pri ktorých sa ľudia otvárajú. Osobne mi dal znovuuvedomenie, že sa treba zastaviť a rozmýšľať i nad sebou. Chcem vyzdvihnúť naše 2 skvelé lektorky. Prišlo mi to až niekedy neuveriteľné, ako boli na nás naladené a pri vstupoch do skupiniek, kde sme cvičili kladenie otázok, vždy vedeli usmerniť. Ďakujem ešte raz. Bude mi to všetko chýbať, i keď som mala stres z tých DÚ, no aspoň bol môj mozog v strehu. Verím, že sa ešte uvidíme. ❤️👋

Gabriela Šrámková

Kurz bol pre mňa prínosom ako do osobného tak aj do pracovného života. Použijem citát jednej z účastníčok kurzu, ktorý podľa môjho názoru definuje princíp koučovacieho prístupu: “Neuveriť na prvú, že človek oproti potrebuje radu. Čo a ako treba spraviť, vie každý najlepšie sám, len to musí objaviť”. Ak sa chcete toto naučiť, určite odporúčam kurz pod vedením Mirky a Zuzky. Ďakujem dámy:-)

Stanislava Pohánková

Kurz vnímam veľmi pozitívne. Prínosom pre mňa bolo, že som v rámci praktických cvičení musela vychádzať zo svojej komfortnej zóny. Taktiež vďaka kurzu teraz poznám niektoré nástroje, ktoré môžem použiť jednak na svoj osobný rast, ale najmä na rast a pomoc inému človeku. Vďaka kurzu som spoznala, že dobrá otázka môže v živote druhého znamenať veľmi veľa.

Veronika Labáková

Kurz bol veľmi prínosný a obohacujúci. Prostredníctvom neho som objavila a posilnila svoju profesnú ale aj osobnú rovinu. Kurz je vhodný pre každého, kto má chuť spoznať niečo nové, zahĺbiť sa to svojej duše, prostredníctvom otázok, ktoré nevie ako klásť.

Soňa Paulovičová

Absolvovaním programu som získala veľmi kvalitné základy koučovacieho prístupu, ktorý má veľmi širokú možnosť využitia, pričom pomáha ľuďom objavovať svoje vlastné zdroje. Čas vzdelávania zahŕňal teóriu, prax, domáce úlohy a reflexie na upevnenie získaných vedomostí a zručností.

Mgr. Jana Piskurová

Kurz koučovací prístup bol pre mňa veľkým prínosom. Myslím, že by mal byť povinnou výbavou školení každého vedúceho pracovníka a tiež človeka pracujúceho v kolektíve. Veľakrát sa hneváme, že dnes je každý kritik, každý poučuje, “mentoruje”, manažuje. Tento kurz nás učí počúvať, vnímať hodnotu druhého človeka, klásť dobré otázky a pomáhať druhému, aby našiel kroky k svojmu vytúženému cieľu. A veľa sa pri tom naučíme aj my o sebe. Koučovací prístup aplikovaný v našej práci nám ju pomáha robiť lepšie (“hlbšie”) a efektívnejšie.

Jaroslava Pankuchová

Cena pre účastníka

Eur175.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webináre (60 min): 
od 08.10.2024 do 12.11.2024,
utorky a štvrtky o 17:30;

workshopy (90 min): 24.10.2024 a 14.11.2024 o 17:00

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur1650.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Koučovací prístup v Bezpečnom ženskom domove

Mgr. Soňa Paulovičová pracuje v Bezpečnom ženskom domove. Ako sociálna pracovníčka sa venuje pomoci obetiam rodovo podmieneného násilia. Pred časom absolvovala v LOGOS Academy kurz: „Využívanie…


  Prihláška
  Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

  webináre (60 min): od 08.10.2024 do 12.11.2024, utorky a štvrtky o 17:30;

  workshopy (90 min): 24.10.2024 a 14.11.2024 o 17:00


  1Údaje učastníka
  2Firemné údaje

  3Fakturačná adresa

  4Iné  5Informácie o platbe a GDPR

  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.
  *Súhlasím so spracovaním osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdete TU)
  *Súhlasím s VOP (Všeobecné obchodné podmienky nájdete TU)
     Súhlasím so zasielaním noviniek a ponúk Logos Academy