LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

– Čo získate:

Schopnosť byť efektívnejší najmä v:

 • hľadaní a mobilizácii vlastných zdrojov klienta
 • posilňovaní jeho osobnostného rastu a nezávislosti
 • optimálnemu uplatneniu klienta a jeho reálnej orientácii v živote
 • jeho podpore hľadania vlastných riešení, za ktoré dokáže prebrať zodpovednosť a majú trvácny charakter

Koučovací štýl môže byť uplatniteľný obzvlášť v

 • individuálnej komunikácii s klientom
 • komunikácii a práci s rodinou klienta
 • práci so skupinou klientov
 • komunikácii vrámci pracovného tímu

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre profesionálov i laikov v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách. Je zvlášť vhodný pre ľudí pohybujúcich sa v oblasti sociálnej sféry, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva a dobrovoľníctva.

− Čo sa naučíte:

 • V tomto programe sa dozviete, v ktorých situáciách z vašej praxe, môže byť koučovací prístup užitočný.
 • Naučíte sa ako rozpoznať príležitosti na jeho aplikovanie a získate praktickú skúsenosť, ako to urobiť.
 • Zistíte, podľa čoho rozlíšiť, kedy je pre klienta užitočnejšia rada alebo expertné stanovisko a kedy otázka. A aj to, ako takáto otázka môže znieť.
Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách

Forma: online

– Rozsah:

 • Časovo je dimenzovaný na dva mesiace (jeden až dva výukové bloky týždenne).

– Štruktúra:

 • 10 webinárov (každý 60 minút)
 • dva interaktívne workshopy (každý 90 minút)

Medzi jednotlivými blokmi účastníci pracujú na úlohách samostatne. K dispozícii majú súkromnú výukovú časť nášho webu LOGOS Academy i privátnu skupinu na fb, kde môžu s kolegami i lektormi zdieľať svoje skúsenosti, otázky i napredovanie.

Program realizujeme primárne pre skupiny (ideálna veľkosť skupiny je 12).
V prípade dostatočného počtu záujemcov (min. 9) zrealizujeme aj otvorený kurz – pre jednotlivcov.

– Lektori:

Cena pre účastníka

Eur175.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webináre (60min):
pondelky a štvrtky
od 15.3.2021 o 18:30
(mimo pondelka 5.4.2021)

workshopy (90min):
1.4.2021 a 26.4.2021 o 18:00

veľkosť skupiny:
min. 9 účastníkov.

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur1650.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)"

  webináre (60min): pondelky a štvrtky od 15.3.2021 o 18:30 (mimo pondelka 5.4.2021) workshopy (90min): 1.4.2021 a 26.4.2021 o 18:00


  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.