LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)

– Čo získate:

Schopnosť byť efektívnejší najmä v:

 • hľadaní a mobilizácii vlastných zdrojov klienta
 • posilňovaní jeho osobnostného rastu a nezávislosti
 • optimálnemu uplatneniu klienta a jeho reálnej orientácii v živote
 • jeho podpore hľadania vlastných riešení, za ktoré dokáže prebrať zodpovednosť a majú trvácny charakter

Koučovací štýl môže byť uplatniteľný obzvlášť v

 • individuálnej komunikácii s klientom
 • komunikácii a práci s rodinou klienta
 • práci so skupinou klientov
 • komunikácii vrámci pracovného tímu

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre profesionálov i laikov v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách. Je zvlášť vhodný pre ľudí pohybujúcich sa v oblasti sociálnej sféry, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva a dobrovoľníctva.

− Čo sa naučíte:

 • V tomto programe sa dozviete, v ktorých situáciách z vašej praxe, môže byť koučovací prístup užitočný.
 • Naučíte sa ako rozpoznať príležitosti na jeho aplikovanie a získate praktickú skúsenosť, ako to urobiť.
 • Zistíte, podľa čoho rozlíšiť, kedy je pre klienta užitočnejšia rada alebo expertné stanovisko a kedy otázka. A aj to, ako takáto otázka môže znieť.
Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách

Forma: online

– Rozsah:

 • Časovo je dimenzovaný na dva mesiace (jeden až dva výukové bloky týždenne).

– Štruktúra:

 • 10 webinárov (každý 60 minút)
 • dva interaktívne workshopy (každý 90 minút)

Medzi jednotlivými blokmi účastníci pracujú na úlohách samostatne. K dispozícii majú súkromnú výukovú časť nášho webu LOGOS Academy i privátnu skupinu na fb, kde môžu s kolegami i lektormi zdieľať svoje skúsenosti, otázky i napredovanie.

Program realizujeme primárne pre skupiny (ideálna veľkosť skupiny je 12).
V prípade dostatočného počtu záujemcov zrealizujeme aj otvorený kurz – pre jednotlivcov.

– Lektori:

− O kurze povedali:

Kurz bol veľmi prínosný a obohacujúci. Prostredníctvom neho som objavila a posilnila svoju profesnú ale aj osobnú rovinu. Kurz je vhodný pre každého, kto má chuť spoznať niečo nové, zahĺbiť sa to svojej duše, prostredníctvom otázok, ktoré nevie ako klásť.

Soňa Paulovičová

Absolvovaním programu som získala veľmi kvalitné základy koučovacieho prístupu, ktorý má veľmi širokú možnosť využitia, pričom pomáha ľuďom objavovať svoje vlastné zdroje. Čas vzdelávania zahŕňal teóriu, prax, domáce úlohy a reflexie na upevnenie získaných vedomostí a zručností.

Mgr. Jana Piskurová

Cena pre účastníka

Eur175.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webináre (60 min):
od 14.02.2022 do 28.03.2022,
pondelky a štvrtky
o 19:00
(s výnimkou pondelka 28.02.2022 a štvrtku 3.3.2022)

workshopy (90 min):
10.03.2022 a 31.03.2022
o 19:00PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur1650.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prečítajte si:

Koučovací prístup v Bezpečnom ženskom domove

Mgr. Soňa Paulovičová pracuje v Bezpečnom ženskom domove. Ako sociálna pracovníčka sa venuje pomoci obetiam rodovo podmieneného násilia. Pred časom absolvovala v LOGOS Academy kurz: „Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách“. Zaujímalo nás, ako využíva to, čo sa na…

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách (KOD3000)"

  webináre (60 min): od 14.02.2022 do 28.03.2022, pondelky a štvrtky o 19:00 (s výnimkou pondelka 28.02.2022 a štvrtku 3.3.2022); workshopy (90 min): 10.03.2022 a 31.03.2022 o 19:00


  Fakturačná adresa
  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr tri dni pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.


  (Zásady ochrany osobných údajov pre tento portál nájdete TU)