LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

– Čo získate:

 • vedomosť, ako pracovať s emóciami tak, aby človeku slúžili v raste a dosahovaní osobných a tímových cieľov
 • poznanie, ako viesť rozhovory v ktorých je vyvážený priestor pre racionálnu i emocionálnu zložku človeka

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom prispievajú k formácii človeka.

− Čo sa naučíte:

 • základ pre posilnenie emocionálnej gramotnosti:
  • vystavanie emocionálneho slovníka
  • skúmanie, identifikovanie, pomenovanie emócií
  • porozumenie účelu emócií
  • ako začať pracovať na tom, „aby ma emócie neovládali, ale aby mi slúžili?“
Porozumenie svetu emócií u seba a u iných

Forma: dištančná (online)

– Rozsah:

 • 8 webinárov – dĺžka každého je 60 min
 • individuálna práca medzi modulmi

– Alternujúci lektori kurzu:

Cena pre účastníka

Eur125.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webináre (60 min):
od 26.10.2021 do 14.12.2021,
utorky o 17:00
Prihlasovanie spustené

Cena pre skupinu

Eur1250.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

− O kurze povedali:

Webináre Logos Akadémie odporúčam každému, kto sa chce rozvíjať. Milý a zároveň profesionálny prístup, čo sľúbia-to splnia. Pevná premyslená štruktúra webinárov s cieľom, aby z informácií profitoval každý prihlásený. 🙂

Mgr. Katarína Chmurčiaková

Už počas programu začal byť emočný svet bohatší, hlbší… taký farebnejší. Každá farba začala mať toľko rôznych odtieňov. Spoznávanie takejto palety ma napĺňa vďačnosťou za dar emócií.

Mgr. Ľubomíra Fialová

„Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný.“ ( Exupéry) a k vnútornému vybudovaniu prispieva aj váš webinár o emóciach. Myslím, že ak chce človek rásť, je dôležité poznať svoje vnútro a vedieť ho identifkovať, porozumieť mu a neodsudzovať ho. Potom objavíme svoju krásu a aj krásu druhého človeka. Každý je jedinečná bytosť s rôznymi farebnými emóciami, a tak všetci spolu tvoríme jednu mozaiku, ktorá sa potom môže poskladať ako farebné puzzle.

Vďaka za vaše webináre!” 🙂

Ing. Lenka Berová, PhD.

Prečítajte si:

Koučing môže otvárať cestu k zmene v školstve

PhDr. Dáša Spillerová, PCC Má zmysel uvažovať o koučingu v manažmente škôl? Verím, že nečakáte odpoveď „nie“. Skúsim však  poctivo uviesť dôvody, prečo si myslím, že áno. V podstate dôvod je len jeden a ten má meno zákazník a jeho spokojnosť. Možno to znie…

Ako nepremrhať svoj talent?

Koučovacie otázky ako pomôcka pri hľadaní našej výnimočnosti Mgr. Miriam Němcová, ACC, RKK Hovorí sa, že na celom svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky, dva rovnaké listy a ani dvaja rovnakí ľudia. Každý sme originálny. Môžeme sa jeden druhému viac…

Využitie koučovacieho prístupu – nové možnosti v oblasti rozvoja školstva

Marián Kubeš, PCC, CMC Už roky sa potvrdzuje, že spolupráca s koučom pomáha ľuďom dosahovať lepšie výsledky v tom, čo robia a ako žijú. Aj preto sa organizácie na celom svete zaujímajú o to, ako konkrétne v ich odvetví možno intenzívnejšie uplatniť premieňajúcu…

„Myslela som si, že som zdatná v komunikácii, ale otvorili sa mi oči.“

Rozhovor so s. Máriou Ritou, OSU, o prínose koučovacieho prístupu pre jej prácu pedagóga, pre ňu samu i jej komunitu. Sestra Mária Rita, absolvovali ste kurz Využívanie koučovacieho štýlu. Čo to s vami urobilo? Čo nové ste na kurze objavili? Oslovilo ma hneď…

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)"

  webináre (60 min): od 26.10.2021 do 14.12.2021, utorky o 17:00


  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.