LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

– Čo získate:

 • vedomosť, ako pracovať s emóciami tak, aby človeku slúžili v raste a dosahovaní osobných a tímových cieľov
 • poznanie, ako viesť rozhovory v ktorých je vyvážený priestor pre racionálnu i emocionálnu zložku človeka

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom prispievajú k formácii človeka.

− Čo sa naučíte:

 • základ pre posilnenie emocionálnej gramotnosti:
  • vystavanie emocionálneho slovníka
  • skúmanie, identifikovanie, pomenovanie emócií
  • porozumenie účelu emócií
  • ako začať pracovať na tom, „aby ma emócie neovládali, ale aby mi slúžili?“
Porozumenie svetu emócií u seba a u iných

Forma: dištančná (online)

– Rozsah:

 • 8 webinárov – dĺžka každého je 60 min
 • individuálna práca medzi modulmi

– Alternujúci lektori kurzu:

− O kurze povedali:

Webináre Logos Akadémie odporúčam každému, kto sa chce rozvíjať. Milý a zároveň profesionálny prístup, čo sľúbia-to splnia. Pevná premyslená štruktúra webinárov s cieľom, aby z informácií profitoval každý prihlásený. 🙂

Mgr. Katarína Chmurčiaková

Už počas programu začal byť emočný svet bohatší, hlbší… taký farebnejší. Každá farba začala mať toľko rôznych odtieňov. Spoznávanie takejto palety ma napĺňa vďačnosťou za dar emócií.

Mgr. Ľubomíra Fialová

„Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný.“ ( Exupéry) a k vnútornému vybudovaniu prispieva aj váš webinár o emóciach, myslím, že ak chce človek rásť je dôležité poznať svoje vnútro a vedieť ho identifkovať, porozumieť mu a neodsudzovať ho a seba poznať a potom objavíme svoju krásu a aj krásu druhého človeka 😉 každý sme jedinečné s rôznymi farebnými emóciami a tak všetci spolu tvoríme jednu mozaiku, ktoré sa potom môže poskladať ako farebné puzzle. 😉 vďaka za vaše webináre 😉

Ing. Lenka Berová, PhD.

Cena pre účastníka

Eur125.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webináre (60min):
od 7.9.2021 do 26.10.2021,
utorky o 18:30
PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur1250.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)"

  webináre (60min): od 7.9.2021 do 26.10.2021, utorky o 18:30


  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.