LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

  • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
   • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
    • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.

Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)

– Čo získate:

 • vedomosť, ako pracovať s emóciami tak, aby človeku slúžili v raste a dosahovaní osobných a tímových cieľov
 • poznanie, ako viesť rozhovory v ktorých je vyvážený priestor pre racionálnu i emocionálnu zložku človeka

− Komu je program určený:

 • Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom prispievajú k formácii človeka.

− Čo sa naučíte:

 • základ pre posilnenie emocionálnej gramotnosti:
  • vystavanie emocionálneho slovníka
  • skúmanie, identifikovanie, pomenovanie emócií
  • porozumenie účelu emócií
  • ako začať pracovať na tom, „aby ma emócie neovládali, ale aby mi slúžili?“
Porozumenie svetu emócií u seba a u iných

Forma: dištančná (online)

– Rozsah:

 • 8 webinárov – dĺžka každého je 60 min
 • individuálna práca medzi modulmi

– Lektori:

Cena pre účastníka

Eur125.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
webináre (60 min)
stredy o 18:30
od 10.3.2021 do 28.4.2021


veľkosť skupiny:
min. 10 účastníkov.

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Cena pre skupinu

Eur1250.00

cena je konečná
(nie sme platcami DPH)


Termín:
dohodou

veľkosť skupiny:
max. 12 účastníkov

PRIHLASOVNIE SPUSTENÉ

Prihláška na kurz (individuálne prihlásenie)

  "Porozumenie svetu emócií u seba a u iných (KÓD1000)"

  Webináre (60 min) stredy o 18:30 od 10.3.2021 do 28.4.2021


  Fakturačná adresa

  Informácie o platbe
  Údaje potrebné k úhrade platby Vám budú zaslané spolu mailom potvrdzujúcim realizovanie otvoreného kurzu, najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu. V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo otvorený kurz nerealizovať, alebo ho realizovať v neskoršom termíne.

  GDPR (povinné)
  Vyjadrujem súhlas Mgr. Miriam Němcovej - LOGOS Academy, IČO: 51776880, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH za účelom vystavenia faktúry a komunikácie s účastníkmi vzdelávania a informovaní o ďalších vzdelávaniach realizovaných LOGOS Academy. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.