LOGOS Academy

Slovo premieňa svet

    • Slovo vie povzbudiť aj sklamať.
      • Slovo nás môže formovať, ale aj deformovať.
        • Slovo v podobe otázky dáva veci do pohybu.
Koučing pri riadení v organizáciách

Využitie koučingu pri vedení ľudí

PhDr. Dáša Spillerová, PCC

Keď niektoré termíny začnú prudko naberať na popularite, prináša to veľké riziko, že sa zahmlí ich skutočný význam. To sa momentálne deje aj s koučingom (keď si prelistujete lifestylový časopis, na každej stránke sa k téme vyjadruje nejaký kouč).

Ako nepremrhať svoj talent?

Ako nepremrhať svoj talent?

Koučovacie otázky ako pomôcka pri hľadaní našej výnimočnosti

Mgr. Miriam Němcová, ACC, RKK

Hovorí sa, že na celom svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky, dva rovnaké listy a ani dvaja rovnakí ľudia. Každý sme originálny. Môžeme sa jeden druhému viac alebo menej podobať, ale sme jedineční.

Sestra Samuela

„Je to ako komunikácia medzi Bohom a človekom – my ju len napodobňujeme“

O koučovacom prístupe v školách a komunitách so sestrou Samuelou Harmáčkovou, OSU – provinciálnou predstavenou sestier Uršulínok, absolventkou kurzu Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga.

Sestra Samuela, ste učiteľka a ste aj provinciálka. Ako ste uvažovali o tomto projekte, ktorého ste sa spolu s Vašimi sestrami v LOGOS Academy zúčastnili?

Mgr. Lenka Muržicová

V čom mi koučovací prístup pomohol ako učiteľovi?

Mgr. Lenka Muržicová, učiteľka na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave, finalistka TOP 30 ankety Učiteľ Slovenska.

Keď som sa po prvý krát stretla s koučingom resp. koučovacími technikami, nevedela som si predstaviť, ako by mi mohli pomôcť v mojej profesii učiteľky.